Terminai ir apibrėžimai Grįžti

Pareiškėjas - juridinis ar fizinis asmuo, kuris kreipiasi į sertifikavimo centrą, prašydamas sertifikuoti jo pateiktą gaminį.

 

Gamintojas - juridinis ar fizinis asmuo, kuris gamina ar surenka gaminį Lietuvos Respublikos ar kitos šalies teritorijoje.

 

Importuotojas - juridinis ar fizinis asmuo, kuris įveža gaminį į Lietuvos Respublikos teritoriją pardavimo tikslu.

 

 

Sertifikavimo paslaugos prieinamos visiems pareiškėjams SERTIKOS deklaruojamoje veiklos srityje. Teikiant sertifikavimo paslaugas nėra jokių neteisėtų finansinių ar kitokių papildomų sąlygų.

 

Sertifikavimo paslaugų atlikimui neturi įtakos pareiškėjo organizacijos dydis ar jo narystė bet kokioje asociacijoje ar grupėje.

 

Pareiškėjui išduotų sertifikatų skaičius neturi įtakos tolesnių sertifikavimo paslaugų atlikimui.