Atitikties įvertinimo įstaigų konsultavimas

Atitikties įvertinimo įstaigų konsultavimas

Konsultuojame Atitikties įvertinimo įstaigas dėl vadybos sistemų, veikiančių pagal ISO/IEC 17000 šeimos standartus,sukūrimo, diegimo, priežiūros ir akreditavimo klausimais:

  • bandymų ir kalibravimo laboratorijas dėl ISO/IEC 17025;
  • medicinos laboratorijas dėl ISO 15189;
  • produktų/ gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigas ISO/IEC 17065;
  • vadybos sistemų sertifikavimo įstaigas dėl ISO/IEC 17021-1;
  • asmenų sertifikavimo įstaigas dėl ISO/IEC 17024;
  • kontrolės įstaigas dėl ISO/IEC 17020.