Atitikties įvertinimo įstaigų mokymai

Atitikties įvertinimo įstaigų mokymai
UAB "Sertika" organizuoja tikslinius mokymus dėl vadybos sistemų, veikiančių pagal ISO/IEC 17000 šeimos standartus,
sukūrimo, diegimo, priežiūros ir akreditavimo.
 Galimos mokymų temos:
  • bandymų ir kalibravimo laboratorijos vadybos sistemos parengimas ir akreditavimas pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus;
  • medicinos laboratorijos vadybos sistemos parengimas ir akreditavimas pagal ISO 15189 standarto reikalavimus;
  • produktų/ gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigų vadybos sistemos parengimas ir akreditavimas pagal ISO/IEC 17065 standarto reikalavimus;
  • vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų vadybos sistemos parengimas ir akreditavimas pagal ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003 standartų reikalavimus;
  • asmenų sertifikavimo įstaigų vadybos sistemos parengimas ir akreditavimas pagal ISO/IEC 17024 standarto reikalavimus;
  • kontrolės įstaigų vadybos sistemos parengimas ir akreditavimas pagal ISO/IEC 17020 standarto reikalavimus.