Sertika akreditacija

Sertika akreditacija
Nuo 1997 m. UAB "Sertika" bandymų laboratorijos ir produktų sertifikavimo padaliniai buvo akredituoti Nacionaliniame Akreditacijos Biure Europinio standartų LST EN 45011 (LST EN ISO/IEC 17065), LST EN 45001 (jį pakeitė: LST EN ISO/IEC 17025) atitikimui.

Šiuo metu UAB "Sertika" veikla yra akredituota:

  • saugos bandymų ir
  • vadybos sistemų sertifikavimo srityse.

UAB "Sertika" bandymų laboratorijos padalinys veiklą vykdo vadovaudamasis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimais, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro bei ILAC reikalavimais.

UAB "Sertika" vadybos sistemų padalinys veiklą vykdo vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17021-1 ir LST EN ISO/IEC 27006 standartų aktualių redakcijų reikalavimais, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB), Europos akreditacijos organizacijos (EA) bei Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) reikalavimais.