Medicinos priemonių bandymai

Medicinos priemonių bandymai
Eil. nr.

Produktas, gaminys, prietaisas, priemonė, įrenginys ar jų grupė, kuriems atliekami saugos bandymai, testavimai.

Tarptautinis, europinis ar nacionalinis standartas,

pagal kurį UAB "Sertika" atlieka bandymus ir testavimą

1.

Elektrinė medicinos įranga

LST EN 60601-1:2007
LST EN 60601-1:2007/A1:2013
LST EN 60601-1:2007/A1:2013/AC:2015
LST EN 60601-1:2007/A12:2015
LST EN 60601-1:2007/AC:2010

2.

Elektrinių medicinos sistemų ir elektrinės medicinos įrangos pavojaus signalizavimo sistemos

LST EN 60601-1-8:2007
LST EN 60601-1-8:2007/AC:2010
LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013
LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013/AC:2014

3.

Infuzijos siurbliai ir valdikliai

LST EN 60601-2-24:2015
4.

Medicininės lovos

LST EN 60601-2-52:2010
LST EN 60601-2-52:2010/A1:2015
LST EN 60601-2-52:2010/AC:2011

5.

Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės

LST EN 12182:2012

6.

Suslėgtų medicininių dujų ir vakuuminių sistemų galiniai įtaisai

LST EN ISO 9170-1:2008

Raktažodžiai: Produktų saugos bandymai, atitikties vertinimas pagal standartus, saugos bandymų laboratorija

Specialistas
Jūsų skambučio laukia Laboratorijos vadovas