Produkto saugos bandymai

Produktų saugos bandymai,
atitikties vertinimas pagal standartus
Eil. nr.

Produktas, gaminys, prietaisas, priemonė, įrenginys ar jų grupė, kuriems atliekami saugos bandymai, testavimai.

Tarptautinis, europinis ar nacionalinis standartas,

pagal kurį UAB "Sertika" atlieka bandymus ir testavimą

1.

Elektrinė medicinos įranga

LST EN 60601-1:2007
LST EN 60601-1:2007/A1:2013
LST EN 60601-1:2007/A1:2013/AC:2015
LST EN 60601-1:2007/A12:2015
LST EN 60601-1:2007/AC:2010

2.

Elektrinių medicinos sistemų ir elektrinės medicinos įrangos pavojaus signalizavimo sistemos

LST EN 60601-1-8:2007
LST EN 60601-1-8:2007/AC:2010
LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013
LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013/AC:2014

3.

Infuzijos siurbliai ir valdikliai

LST EN 60601-2-24:2015
4.

Medicininės lovos

LST EN 60601-2-52:2010
LST EN 60601-2-52:2010/A1:2015
LST EN 60601-2-52:2010/AC:2011

5.

Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės

LST EN 12182:2012

6.

Gaubtų sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas)

LST EN 60529:1999
LST EN 60529:1999/A1+AC:2002
LST EN 60529:1999/A2:2014
LST EN 60529:1999/AC:2017
LST EN 60529:1999/A2:2014/AC:2019

7.

Informacinių technologijų įranga

LST EN 60950-1:2006
LST EN 60950-1:2006/A1:2010
LST EN 60950-1:2006/A11:2009
LST EN 60950-1:2006/A12:2011
LST EN 60950-1:2006/A2:2013

8.

Matavimų, valdymo ir laboratorijų įranga

LST EN 61010-1:2011
LST EN 61010-1:2010/A1:2019

9.

Suslėgtų medicininių dujų ir vakuuminių sistemų galiniai įtaisai

LST EN ISO 9170-1:2008

10.

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai

LST EN 60335-1:2012
LST EN 60335-1:2012/A11:2014
LST EN 60335-1:2012/AC:2014
LST EN 60335-1:2012/A13:2017
LST EN 60335-1:2012/A1:2019
LST EN 60335-1:2012/A2:2019
LST EN 60335-1:2012/A14:2019

11.

Garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įranga

LST EN 62368-1:2015
LST EN 62368-1:2015/AC:2015
LST EN 62368-1:2015/AC:2015-09
LST EN 62368-1:2015/A11:2017

Raktažodžiai: Produktų saugos bandymai, atitikties vertinimas pagal standartus, saugos bandymų laboratorija

Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas