Bandymų laboratorijos akreditacija

Produktų /prietaisų / naujų gaminių
saugos bandymai ir testavimas
akredituota ir tarptautiniu mastu pripažįstama veikla
SERTIKA bandymų laboratorija atlieka saugos bandymus gaminiams, kurie skirti tarptautinės prekybos rinkai, o ypač Europos Sąjungos šalims.
UAB "Sertika" bandymų laboratorijos padalinys dirba, vadovaudamasis aktualia LST EN ISO/IEC 17025 standarto redakcija, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro ir ILAC reikalavimais.
Laboratorija yra akredituota nuo 1997 m.
Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo UAB "Sertika" bandymų laboratorijos padalinį ir atlieka periodinę veiklos priežiūrą.
Biuro narystė:
Bandymus atliekame tik pagal galiojančius tarptautinius standartus.
Galime padėti atrinkti Jūsų gaminiui atitikties vertinimui taikomus ES norminius reikalavimus: direktyvas, reglamentus, standartus, bandymų atlikimo metodus, reikalingus atitikti prieš pateikiant gaminį į ES rinką.
Klientui projektuojant ir kuriant naują gaminį, galime atlikti preliminarius, dalinius bandymus (pretesting) atskiriems metodams. 
SERTIKA išduodami bandymų protokolai yra pripažįstami visose Europos Sąjungos šalyse ir kitose tarptautinėse rinkose.Raktažodžiai: Laboratoriniai gaminių bandymai, Savybių atitikties bandymai, Bandymų laboratorijos akreditacija
Specialistas
Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu ir aptarkite jums kilusius klausimus dėl produkto bandymų