Buitinė technika: Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai (LST EN 60335-1

Buitinė technika: Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai (LST EN 60335-1)
LST EN 60335-1:2003/A11:2004 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai Household and similar electrical appliances. Safety Part 1: General requirements EN 60335-1:2002/A11:2004.
Šio standarto reikalavimai taikomi buitiniams prietaisams.
Buitinis prietaisas yra:
a) susijęs su buitinių ir panašių tikslų elektrinių prietaisų sauga, jų vardinė įtampa yra ne didesnė kaip 250 V vienfaziams prietaisams ir 480 V kitiems prietaisams;
b) baterijomis maitinami prietaisai;
c) prietaisai, skirti naudoti plačiajai visuomenei parduotuvėse, lengvosios pramonės ir ūkiuose.
Mūsų bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal šį standartą.
Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas