CE ženklinimas

CE ženklinimas

Kreipkitės ir SERTIKA jums padės

  • Nustatyti ar gaminiui taikoma direktyva, kuri reikalauja CE ženklinimo
  • Nustatyti kiek gaminys atitinka esminius reikalavimus taikomoms direktyvoms
  • Nustatyti ar reikalingas notifikuotos įstaigos testavimas.
  • Atlikti gaminio atitikties įvertinimą
  • Atlikti gaminio techninių dokumentų analizę.
  • Patikrinti, ar EU atitikties deklaracija yra tinkamai paruošta.