ELEKTRINIŲ MEDICINOS SISTEMŲ IR ELEKTRINĖS MEDICINOS ĮRANGOS PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO SISTEMOS (LST EN 60601-1-8)

Elektrinių medicinos sistemų ir elektrinės medicinos įrangos pavojaus signalizavimo sistemos (LST EN 60601-1-8)

LST EN 60601-1-8:2007/A11:2017 Elektrinė medicinos įranga. 1-8 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Elektrinių medicinos sistemų ir elektrinės medicinos įrangos pavojaus signalizavimo sistemų bendrieji reikalavimai, bandymai ir nurodymai. Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems EN 60601-1-8:2007/A11:2017

Standartas skirtas medicinos įrangos signalizacijos sistemoms ir pavojaus signalams. Taip pat standartas pateikia nurodymus dėl signalizacijos sistemų taikymo.
Mūsų bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal šį standartą.
Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas