Gaminių grupės, kurioms reikalingas CE ženklinimas

Gaminių grupės, kurioms reikalingas CE ženklinimas
CE ženklinimas reikalingas, jei eksportuojami gaminiai, priklauso vienai iš šios 21 direktyvų grupės:
 1. Mašinų direktyva – 2006/42/EC;
 2. Žemų įtampų direktyva  – 2014/35/EU;
 3. Elektromagnetinio suderinamumo direktyva – 2014/30/EU;
 4. Medicinos priemonių direktyva – 93/42/EEC (nuo 2017-05-25 keičia Medicinos priemonių reglamentas (EU) 2017/745));
 5. Asmeninės apsaugos priemonių direktyva – 89/686/EEC (nuo 2018-04-21 keičia Asmeninės apsaugos priemonių reglamentas (EU) 2016/425));
 6. Statybos produktų reglamentas - (EU) No 305/2011;
 7. Slėginės įrangos direktyva – 2014/68/EU;
 8. REACH – Reglamentas (EC) No 1907/2006;
 9. RoHS – Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas –2011/65/EU;
 10. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva – 2012/19/EU;
 11. Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos direktyva – 2014/34/EU;
 12. Žaislų direktyva – 2009/48/EU;
 13. Radijo įrenginių direktyva – 2014/53/EU;;
 14. Pramoginių ir asmeninių laivų direktyva – 2013/53/EU
 15. Aktyvių implantuojamų medicinos priemonių direktyva – 90/385/EEC (nuo 2017-05-25 keičia Medicinos priemonių reglamentas (EU) 2017/745));
 16. Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų direktyva – 2014/28/ES;
 17. Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą reglamentuojanti direktyva – 2000/14/EC;
 18. Dujinį kurą deginančių prietaisų reglamentas – (ES) 2016/426;
 19. Liftai ir liftų saugos įtaisų direktyva – 2014/33/EU;
 20. Pirotechnikos gaminių direktyva – 2013/29/ES;
 21. Matavimo priemonių direktyva – 2014/32/ES.
Specialistas
Aptarkime Jums kilusius klausimus dėl produkto įteisinimo su Produktų sertifikavimo padalinio vadovu jau dabar