Gaubtų sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas) (LST EN 60529)

Gaubtų sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas) (LST EN 60529)

Šis standartas apibrėžia elektrinės įrangos, kurios vardinė vertė neviršija 72,5 kV, gaubtų sudaromos apsaugos laipsnių klasifikavimo sistemą.

Mūsų bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal šį standartą.

Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas