Gaubtų sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas) (LST EN 60529)

Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas