INFUZIJOS SIURBLIAI IR VALDIKLIAI (LST EN 60601-2-24)

Infuzijos siurbliai ir valdikliai (LST EN 60601-2-24)

LST EN 60601-2-24:2015 Elektrinė medicinos įranga. 2-24 dalis. Ypatingieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, keliami infuziniams siurbliams ir valdikliams (IEC 60601-2-24:2012). Medical electrical equipment - Part 2-24: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infusion pumps and controllers (IEC 60601-2-24:2012) EN 60601-2-24:2015

Pagrindiniams infuzinių pompų ir tūrinių infuzijos valdiklių saugai ir esminiam veikimui. Šis standartas taikomas administravimo rinkiniams tiek, kiek jų charakteristikos įtakoja pagrindinius infuzijos pompų ir tūrio infuzijos valdiklius. Tačiau šis standartas neapibrėžia kitų administravimo rinkinių aspektų reikalavimų ar testų.
Šiame konkrečiame standarte nurodomi reikalavimai:
a) enteralinių maitinimo pompoms;
b) infuzinėms pompoms;
c)  infuzinėms pompoms skirtoms ambulatoriniam naudojimui;
d) švirkštinėms ar konteinerinėms pompoms;
e) tūriniams infuzijos valdikliams ir tūrinėms infuzinėms pompoms.
Mūsų bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal šį standartą.
Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas