LST EN ISO 14001:2015

LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2015) Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015) EN ISO 14001:2015.

Trumpai

ISO 14001 yra tarptautiniu mastu pripažintas standartas aplinkos vadybos sistemos (dar žinomas kaip AVS) įgyvendinimui. ISO 14001 iš esmės yra sukurtas ISO 9001 standarto pagrindu, tačiau jis skiria dėmesį ir poveikiams aplinkai.
AVS padeda įmonėms parodyti atsakingą požiūrį į globalines ir vietines aplinkos apsaugos problemas, leidžia formalizuoti įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje ir parodyti jų įgyvendinimą, taikant  politiką, tikslus ir aplinkos apsaugos programas.
Sėkmingo šio tarptautinio standarto įgyvendinimo demonstravimas gali būti naudojamas suinteresuotosioms šalims užtikrinti, kad naudojama efektyvi aplinkos apsaugos vadybos sistema.
Tikslas
Tarptautinio standarto ISO 14001:2015 tikslas yra pateikti organizacijoms sistemą, padedančią apsaugoti aplinką ir reaguoti į besikeičiančią aplinkos būklę palaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais. Standarte yra pateikti reikalavimai, leidžiantys organizacijoms pasiekti savo aplinkos apsaugos vadybos sistemoms numatytus rezultatus. Sisteminis požiūris į aplinkos apsaugos vadybą gali aukščiausiajai vadovybei suteikti informacijos, padedančios sukurti ilgalaikę sėkmę ir galimybes prisidėti prie darnaus vystymosi.

Vertė

Integruodama standarto ISO 14001:2015 reikalavimus, organizacija prisideda prie darnaus vystymosi:
  • apsaugo aplinką, užkirsdama kelią (arba ženkliai sumažindama riziką) neigiamiems poveikiams aplinkai;
  • mažina potencialių neigiamą aplinkos poveikį;
  • didina aplinkos apsaugos veiksmingumą valdant savo veiklos procesus;
  • perduoda aplinkosauginį sąmoningumą suinteresuotoms šalims;
  • efektyviau naudoja gamtinius resursus.
Sertifikuotos vadybos sistemos pranašumai:
  • didinamas pasitikėjimą gamintoju ar paslaugų teikėju;
  • gerėja organizacijos reputacija ir įvaizdis;
  • teisinių reikalavimų laikymasis;
  • konkurencinis pranašumas siūlant ar tiekiant produktus į Europos Sąjungos ar kitas šalis bei dalyvaujant viešuosiuose konkursuose.

Integruota vadybos sistema

Standartas LST EN ISO 14001:2015 neapima reikalavimų, būdingų kitoms vadybos sistemoms, pvz., kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemoms, tačiau jis leidžia organizacijai naudoti bendrą požiūrį ir rizika paremtą mąstymą siekiant jos aplinkos apsaugos vadybos sistemą sujungti su kitos vadybos sistemos reikalavimais. Todėl labai dažnai aplinkos apsaugos vadybos sistema būna integruota su kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip kokybės vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, ar darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal standarto LST ISO 45001:2018 reikalavimus. 
Daugiau apie ISO 14001:2015 standartą galite sužinoti čia: www.iso.org (anglų kalba).
 
Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).
Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas