LST EN ISO 14001:2015

LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2015) Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015) EN ISO 14001:2015.

Tikslas

Pagrindinis standarto ISO 14001:2015 tikslas – nustatyti reikalavimus ir gaires organizacijoms, kurios savo veikloje kuria sistemą, padedančią apsaugoti aplinką bei reaguoti į nuolat besikeičiančią aplinkos būklę.

Vertė

Integruodama standarto ISO 14001:2015 reikalavimus, organizacija prisideda prie darnaus vystymosi:

  1. Apsaugoja aplinką, užkirsdama kelią (arba ženkliai sumažindama riziką) neigiamiems poveikiams aplinkai;
  2. Sumažina potencialių neigiamą aplinkos poveikį;
  3. Didina aplinkos apsaugos veiksmingumą;
  4. Valdant savo veiklos procesus;
  5. Perduodant aplinkosauginį sąmoningumą suinteresuotoms šalims.

Remiantis standarto ISO 14001:2015 nuostatomis, organizacija gali pasiekti numatytus rezultatus bei kurti ilgalaikę sėkmę.

Integruota vadybos sistema

Dažnai aplinkos apsaugos vadybos sistema būna integruota su kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip kokybės vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, ar darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal standarto LST ISO 45001:2018 reikalavimus. 

Daugiau apie ISO 14001:2015 standartą galite sužinoti čia: www.iso.org (anglų kalba).

Plačiau apie UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą.

Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas