LST ISO 45001:2018

LST ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai (tapatus ISO 45001:2018) Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, identical) ISO 45001:2018

Tikslas

Pagrindinis darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemos tikslas – užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos ir galimybių vadybos struktūrą.

Standarte ISO 45001:2018 nurodoma, kad „DSS vadybos sistemos tikslas ir numatomi rezultatai - užkirsti kelią su darbu susijusioms darbuotojų traumoms ir susirgimams bei užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas“.

Organizacijai yra labai svarbu eliminuoti pavojus ir sumažinti DSS rizikas savo veikloje imantis rezultatyvių prevencijos ir apsaugos priemonių. Organizacijos vadovybė atsako už darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių, kuriems daro įtaką organizacijos veikla, sveikatą ir saugą.

Vertė

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įdiegimas ir įvertinimas sudaro galimybę:

  1. Užtikrinti saugias ir sveikas sąlygas organizacijoje;
  2. Užkirsti kelią su darbu susijusioms traumoms ir susirgimais;
  3. Didinti darbo aplinkos apsaugos veiksmingumą;
  4. Skatinti darbuotojų sąmoningumą darbų saugos ir sveikatos klausimais .

Integruota vadybos sistema

Dažnai darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema būna integruota su kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip kokybės vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, ar aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal standarto LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus. 

Nauja standarto redakcija - ką daryti įmonei?

Šiuo metu yra galiojantis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas LST 1977:2008 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007). Šis standartas nebeteks galios nuo 2022-03-12 dienos.

Daugiau apie ISO 45001:2018 standartą galite sužinoti čia: www.iso.org (anglų kalba).

Plačiau apie perėjimą prie naujos redakcijos ir apie UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą.

Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas