LST EN ISO 9001:2015

LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015) Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015) EN ISO 9001:2015.

Tikslas:

Išgrynininti reikalavimus produktui ar paslaugai ir standartizuoti veiklos procesus.

Vertė:

Organizacijos, kuri įgyvendina kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinių standartų reikalavimus, privalumai:

 • Geriau suprantami ir atliepiami kliento poreikiai: auga klientų pasitenkinimo lygis.
 • Vyksta sisteminis organizacijos veiklos procesų planavimas, vykdymas, kontrolė, gerinimas.
 • Pagerėja gaminių, procesų ir paslaugų kokybė.
 • Didėja darbo našumas, o resursai naudojami efektyviau.
 • Aiškiai apibrėžtos pareigos ir įgaliojimai, jie yra žinomi, suprantami ir juos norima ir gebama atlikti organizacijos komandoje. geriau atlieka savo funkcijas.
 • Atliekamas rizikų vertinimas.
 • Organizacija savo veiklą ir jos palaikymo įrankį –  kokybės vadybos sistemą nuolat tikrina ir tobulina. 
 • Užtikrinama efektyvi komunikacija tarp dirbančiųjų, pasitaiko mažiau klaidų dėl informacijos stokos. 
 • Dėl aiškiai apibrėžtų funkcijų ir procesų, sutrumpėja naujų darbuotojų įsitraukimo į darbą laikas. 
 • Sertifikuota kokybės vadybos sistema organizacijoje didina pasitikėjimą gamintoju ar paslaugų teikėju.
 • Kokybės vadybos sistemos sertifikatas reiškia, kad bendrovės veikla atitinka standarto reikalavimus;
 • Sertifikuota kokybės vadybos sistema organizacijoje didina pasitikėjimą gamintoju ar paslaugų teikėju.
 • Pagerėja organizacijos reputacija ir įvaizdis;
 • Sertifikuota kokybės vadybos sistema – pranašumas siekiant Lietuvos Nacionalinio Kokybės prizo. 
 • Pranašumas dalyvaujant viešuosiuose konkursuose.
 • Pranašumas siekiant dirbti su užsienio rinkomis.

Daugiau apie ISO 9001:2015 standartą galite sužinoti čia: www.iso.org (anglų kalba).

Kokybės vadybos sistemos įdiegimas, vystymas ir sertifikavimas yra strateginis organizacijos sprendimas, kuris gali padėti pagerini organizacijos veiksmingumą ir sukurti tvirtą pagrindą jos veiklai.

Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą.

Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas