Sertika sėkmės istorija

Sertika sėkmės istorija

Sertika sukūrimas 1993 metais

Lietuvai atsikovojus nepriklausomybę, iš esmės keitėsi įprastiniai gyvenimo standartai: atsirado galimybė laisvai keliauti po pasaulį, atsirado laisvas prekių judėjimas, o kartu su juo iškilo naujos grėsmės, susijusios su įvežamų į Lietuvą gaminių sauga.
Tam, kad užtikrintų įvežamų į Lietuvą elektronikos buitinių prietaisų, matavimo bei medicininės aparatūros atitikimą Europiniams (EN) ir tarptautiniams (ISO) saugos standartams, Lietuvos Pramonės ir Prekybos ministerija 1993 m. birželio mėn. 28 d. įsakymu Nr.212 įpareigojo Kauno Radijo Matavimų Technikos Mokslinio Tyrimo Institutą „LIRA“ įsteigti Valstybinį Kauno medicininės ir radijo elektroninės aparatūros sertifikavimo centrą (vėliau pavadintą "SERTIKA"). Ši veikla atskiriama nuo „LIROS“ veiklos, paskiriamas Romualdas Augūnas sertifikavimo centro direktoriumi.
SERTIKA nuo pat savo įkūrimo pradžios aktyviai įsijungė į Lietuvos įmonių ūkinę veiklą, atlikdama įvairios aparatūros bandymus bei sertifikavimą, tuo užtikrindama Lietuvos įmonių gaminamos bei įvežamos produkcijos lygiateisį dalyvavimą Europos ekonominėje erdvėje.

Pirmoji Sertika akreditacija 1997 metais

Nuo 1997m. SERTIKOS bandymų laboratorijos ir produktų sertifikavimo padaliniai buvo akredituoti Nacionaliniame Akreditacijos Biure Europinių standartų LST EN 45011 (šiuo metu jį pakeitė: LST EN ISO/IEC 17065), LST EN 45001 (šiuo metu jį pakeitė: LST EN ISO/IEC 17025) atitikimui.

Notifikuotosios įstaigos veiklos etapas 2004 - 2013

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M U 2004 m. gruodžio 6 d. Nr. V-863 SERTIKA buvo patvirtinta notifikuotąja įstaiga NB 1609. Ši atitikties vertinimo veikla vykdyta 2004 gruodžio 6d. iki 2013 liepos mėn. 17d. medicinos prietaisų grupėms:
  1. Elektrinei medicinos įrangai, kuriai taikomi bendrieji reikalavimai;
  2. Elektrinėms medicinos sistemoms;
  3. Nervų ir raumenų stimuliatoriams;
  4. Elektroencefalografams;
  5. Lazerinės diagnostikos ir terapijos įrangai;
  6. Dantų gydymo įrangai;
  7. Netiesioginiams kraujospūdžio matuokliams.
Siekdama užtikrinti lengvesnį Lietuvos gamintojų produkcijos sertifikavimą tarptautinėje rinkoje, SERTIKA buvo sudarius visą eilę dvišalių susitarimų su visame pasaulyje pripažintais Norvegijos, Švedijos, Pietų Korėjos, Lenkijos sertifikavimo centrais bei bandymų laboratorijomis (NEMKO, SEMKO, KTL, PCBC) dėl bandymų laboratorijų protokolų rezultatų tarpusavio pripažinimo, tam, kad SERTIKOS klientams nereikėtų turėti papildomų išlaidų bandant gaminius užsienio šalių sertifikavimo centrų bandymų laboratorijose, o užsienio gamintojų sertifikuotai produkcijai nereikėtų atlikinėti bandymų SERTIKOS bandymų laboratorijoje.
Prieš metus SERTIKA minėjo savo 25–erių metų darbinės veiklos jubiliejų. Galima tik pasidžiaugti kolektyvo susitelkimu sklandžiai ir kokybiškai aptarnaujant SERTIKOS klientus, bei atliekant kasdienius darbus. Įmonės personalą visada sudarė aukščiausios kvalifikacijos savo sričių specialistai, kurie geba operatyviai spręsti su užsakovais susijusius techninius ir juridinius klausimus bei užtikrinti įmonės padalinių atitikimą Europiniams bei tarptautiniams standartams ir Nacionalinio Akreditavimo Biuro reikalavimams.

Vadybos sitemų sertifikavimo padalinio vystymas ir akreditacija startuoja nuo 2008 metų

Sklandų kolektyvo darbą, gerą vidaus mikroklimatą ir SERTIKOS vystymo ir plėtros darbus užtikrina daugiametė vadovų komanda: Vilma Bendžiuvienė, Benas Beklešovas, Lukas Palivanas, Ingrida Kusienė. Kryptingo vystymo dėka SERTIKA dirba pagal LST EN ISO/IEC 17021-1, LST EN ISO/IEC 27006, LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir šiandien šalia kitų suminėtų darbų atlieka įmonių vadybos sistemų atitikties vertinimą ir sertifikavimą pagal kliento pageidaujamų standartų (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 15224, ISO 15378, EN 15593, ISO 17100, ISO 22716, ISO 37001,ir kt.) reikalavimus.
2019 10 10
SERTIKOS įkūrėjas ir daugiametis direktorius Romualdas Augūnas
Specialistas
Sertika komanda laukia Jūsų klausimo