IT/ Informacinių technologijų įranga (LST EN 60950-1)

IT/ Informacinių technologijų įranga (LST EN 60950-1)
  • Taikoma iš tinklo maitinimo arba baterijomis maitinimo informacinių technologijų įrangai, įskaitant elektrinę verslo įrangą ir susijusią įrangą, kurių vardinė įtampa neviršija 600 V. Taip pat, komponentams ir mazgams, skirti naudoti informacinių technologijų įrangoje.
  • Šis standartas galioja iki 2020-12-20. Jį pakeičia naujasis Garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įrangos saugos bandymų standartas LST EN 62368-1 (nuoroda).
  • Mūsų bandymų laboratorija yra akredituota LST EN 60950-1:2006, LST EN 60950-1:2006/A1:2010, LST EN 60950-1:2006/A11:2009, LST EN 60950-1:2006/A12:2011 bei LST EN 60950-1:2006/A2:2013 standarto bandymams.
Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas