IT/ Informacinių technologijų įranga (LST EN 60950-1)

IT/ Informacinių technologijų įranga (LST EN 60950-1)
LST EN 60950-1:2006 Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60950-1:2005, modifikuotas) Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005, modified) EN 60950-1:2006.
Standartas taikomas iš tinklo arba baterijomis maitinamai informacinių technologijų įrangai, įskaitant elektrinę verslo įrangą ir susijusią įrangą, kurių vardinė įtampa neviršija 600 V. Taip pat, komponentams ir mazgams, kurie naudoti informacinių technologijų įrangoje.
Šis standartas galioja iki 2020-12-20.
Jį pakeičia naujasis Garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įrangos saugos bandymų standartas LST EN 62368-1.

Mūsų bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal šį standartą.
Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas