Kaip gauti CE ženklinimą?

Kaip gauti CE ženklinimą?
Pirmas žingsnis: Nustatyti, ar gaminiui taikoma direktyva, kuri reikalauja CE ženklinimo (jei gaminiui taikomos kelios direktyvos, tuomet jis turi atitikti jas visas).
Antras žingsnis: Nustatyti, kiek gaminys atitinka esminius reikalavimus taikomoms direktyvoms.
Trečias žingsnis: Nustatyti, ar reikalingas notifikuotos įstaigos testavimas.
Ketvirtas žingsnis: Atlikti gaminio atitikties įvertinimą.
Penktas žingsnis: Sudaryti gaminio techninius dokumentus (techninė byla turi susidaryti iš visų reikalingų dokumentų įrodančių produkto atitiktį keliamiems techniniams reikalavimams).
Šeštas žingsnis: Pritvirtinti CE ženklą prie gaminio ir pasirašyti EU atitikties deklaraciją teigiančią, kad Jūsų produktas atitinka visus keliamus reikalavimus.
Specialistas
Aptarkime Jums kilusius klausimus dėl produkto įteisinimo su Produktų sertifikavimo padalinio vadovu jau dabar