Kaip gauti CE ženklinimą?

Kaip gauti CE ženklinimą?
Pirmas žingsnis: Nustatyti, ar gaminiui taikoma direktyva, kuri reikalauja CE ženklinimo (jei gaminiui taikomos kelios direktyvos, tuomet jis turi atitikti jas visas).
Antras žingsnis: Nustatyti, kiek gaminys atitinka esminius reikalavimus taikomoms direktyvoms.
Trečias žingsnis: Nustatyti, ar reikalingas notifikuotos įstaigos testavimas.
Ketvirtas žingsnis: Atlikti gaminio atitikties įvertinimą.
Penktas žingsnis: Sudaryti gaminio techninius dokumentus (techninė byla turi susidaryti iš visų reikalingų dokumentų įrodančių produkto atitiktį keliamiems techniniams reikalavimams).
Šeštas žingsnis: Pritvirtinti CE ženklą prie gaminio ir pasirašyti EU atitikties deklaraciją teigiančią, kad Jūsų produktas atitinka visus keliamus reikalavimus.
Specialistas
Produktų sertifikavimo padalinio vadovas