Ką daryti, kai gamyboje turiu daug broko?

Kaip užtikrinti jau sukurto produkto prototipo stabilią kokybę gamyboje?

Visas produkto atitikties vertinimas dėmesį fokusuoja į patį gaminį ir jo dokumentaciją, atitikimą reikalavimams.  Pagaminti vieną vienetą, ar sukurti prototipą – yra  atskiras procesas ir jis skirsis nuo  to paties produkto gamybos proceso.

Gamybos proceso stabilumui užtikrinti pasitelkiamas procesinis požiūris ir gamybos organizavimas pagal kokybė vadybos sistemos, pvz., ISO 9001, ISO 13485 ir kt. standartų reikalavimus.  

 Kas yra vadybos sistema ir kaip šis įrankis gali jums padėti suvaldyti gaminio produkcijos kokybės stabilumą žiūrime čia: Vadybos sistemų sertifikavimas.

Specialistas
Aptarkime Jums rūpimus klausimus