Laboratorijų vadybos sistemos dokumentacijos parengimas akreditavimui

  • Titulinis
  • Mokymai
  • Laboratorijų vadybos sistemos dokumentacijos parengimas akreditavimui
Laboratorijų vadybos sistemos dokumentacijos parengimas akreditavimui
Laboratorijos vadybos sistemos dokumentų parengimas galimas pagal:
  • LST EN ISO/IEC 17025:2018 "Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai” standarto reikalavimus;
  • LST EN ISO 15189:2013 "Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai" standarto reikalavimus.