Laboratorijų vadybos sistemos dokumentacijos parengimas akreditavimui

  • Titulinis
  • Mokymai
  • Laboratorijų vadybos sistemos dokumentacijos parengimas akreditavimui
Laboratorijų vadybos sistemos dokumentacijos parengimas akreditavimui
Laboratorijų vadybos sistemos dokumentacijos parengimas akreditavimui:
  • pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai”;
  • medicinos laboratorijų veiklos kokybės vertinimo sistemos atitinkančios LST EN ISO15189:2012 standartą klausimais.