Bandymai

Produktų /prietaisų / naujų gaminių
saugos bandymai

SERTIKA bandymų laboratorija atlieka saugos bandymus gaminiams, kurie skirti tarptautinės prekybos rinkai, o ypač Europos Sąjungos šalims.

UAB "Sertika" bandymų laboratorijos padalinys dirba, vadovaudamasi aktualia LST EN ISO/IEC 17025 standarto redakacija, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro ir ILAC reikalavimais. Laboratorija  yra akredituota nuo 1997m.

Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo UAB "Sertika" bandymų laboratorijos padalinį ir atlieka  veiklos priežiūrą.


Biuro narystė:

Šaltinis: Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB).

Bandymus atliekame tik pagal galiojančius tarptautinius standartus.

Galime padėti atrinkti jūsų gaminiui atitikties vertinimui taikomus ES norminius reikalavimus: direktyvas, reglamentus, standartus, bandymų atlikimo metodus, reikalingus atitikti prieš pateikiant gaminį į ES rinką 

Klientui projektuojant ir kuriant naują gaminį, galime atlikti preliminarius, dalinius bandymus (pretesting) atskiriems metodams. 

SERTIKA išduodami bandymų protokolai yra pripažįstami visose Europos Sąjungos šalyse ir kitose tarptautinėse rinkose.
Raktažodžiai: Laboratoriniai gaminių bandymai, Savybių atitikties bandymai