LST EN 15224:2017

LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas

Standarto žymuo

LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai. Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare EN 15224:2016.

Trumpai

Tai yra specialus kokybės vadybos sistemos standartas, skirtas sveikatos priežiūros organizacijoms. Į šį standartą įtraukti standarto ISO 9001:2015 reikalavimai. Tai yra savarankiškas standartas ir jį galima naudoti sertifikuojant sveikatos priežiūros organizacijas. Šiame standarte pateikti ISO 9001:2015 reikalavimai, papildomai juos aiškinant sveikatos priežiūros kontekste ir papildant su sveikatos priežiūra susijusiais reikalavimais. Reikalavimai papildyti ir paaiškinti atsižvelgiant į savitą sveikatos priežiūros kontekstą. Standarte taip pat pateikti reikalavimai, susiję su klinikinės rizikos valdymu visos planavimo, vykdymo ir kontrolės procesų trukmės metu.
Tikslas
Sveikatos priežiūros įstaigos paslaugoms keliami reikalavimai ir  veiklos procesų standartizavimas tam, kad juos rezultatyviai ir efektyviai įgyvendinti. Šiame Europos standarte atkreiptas dėmesys į klinikinių procesų reikalavimus. Organizacijos, kuriose taip pat vykdomi tyrimo ir (arba) mokymo procesai, savo kokybės vadybos sistemoje, jei tinka, galėtų taikyti šio Europos standarto reikalavimus. Taip pat šiame Europos standarte pagrindinis dėmesys skiriamas klinikiniams procesams ir jų rizikos valdymui, kad būtų skatinama geros kokybės sveikatos priežiūra.

Vertė

Organizacijos, kuri įgyvendina kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinių standartų reikalavimus, privalumai:
  • vyksta sisteminis organizacijos veiklos procesų planavimas, vykdymas, kontrolė, gerinimas;
  • gerėja procesų ir paslaugų kokybė;
  • aiškiai apibrėžtos pareigos ir įgaliojimai, jie yra žinomi, suprantami ir juos norima ir gebama atlikti organizacijos komandoje; darbuotojai geriau atlieka savo funkcijas;
  • atliekamas rizikų vertinimas.
Įdiegus vadybos sistemą pagal minėto standarto reikalavimus ir ją sertifikavus, sveikatos priežiūros įstaigos deklaruoja savo klientams (pacientas), kad jų teikiamos paslaugos yra grindžiamos aukštais įsipareigojimais.

Integruota vadybos sistema

Į šią kokybės vadybos sistemą neįtraukti reikalavimai, susiję su aplinkos apsaugos vadyba. Todėl patartina, kad organizacijos, taikančios vadybos sistemą, taip pat vykdytų aplinkos apsaugos vadybą (pagal ISO 14001 standarto reikalavimus).
Šis standartas yra kokybės vadybos sistemos standartas ir gali būti taikomas kartu su kitais standartais, pvz. LST EN ISO 27799:2016 Sveikatos informatika. Informacijos saugumo valdymas sveikatos priežiūros srityje, taikant ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2016).
 
Plačiau apie standartą galite www.iso.org (anglų kalba).
 
Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).
Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas