Matavimų, valdymo ir laboratorijų įranga (LST EN 61010-1)

Matavimų, valdymo ir laboratorijų įranga (LST EN 61010-1)

LST EN 61010-1:2010/A1:2019 Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 61010-1:2010/A1:2016, modifikuotas) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010/A1:2016, modified) EN 61010-1:2010/A1:2019.

Šio standarto reikalavimai taikomi įrangai, kuri yra:
Elektroninė testavimo ir matavimo įranga - tai įranga, kuri elektromagnetinėmis priemonėmis bando, matuoja, nurodo arba užrašo vieną ar daugiau elektros arba fizinių kiekių, taip pat ir nematavimo įranga, tokia, kaip signalų generatoriai, maitinimo šaltiniai laboratoriniams tikslams, keitikliai, siųstuvai ir kt.
Elektros pramonės procesų valdymo įranga tai yra įranga, kuri kontroliuoja vieną ar daugiau išvesties kiekių pagal konkrečias vertes, kurios nustatomas rankiniu, vietiniu ar nuotoliniu programavimu būdu arba vienu ar keliais įvesties variantais.
Elektros laboratorijos įranga tai yra įranga, kuri matuoja, nurodo, stebi, tikrina, analizuoja medžiagas arba naudojama medžiagų paruošimui, ir apima in vitro diagnostikos (IVD) įrangą. Taip pat ši įranga gali būti naudojama ne tik laboratorijoje, bet ir namuose (asmeninė reikmėms naudojama IVD įranga) ar tikrinimo (saugos) įranga, naudojama žmonėms tikrinti keliaujant.
Šis standartas taip pat taikomas bandymo įrangai, integruotai į gamybos procesą, kuri skirta testuoti pagamintus įtaisus.

Mūsų bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal šį standartą.
Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas