Medicininiai maitinimo blokai (LST EN ISO 11197)

Specialistas
Laboratorijos vadovas
Benas Beklešovas