Medicinos priemonės. Elektrinė medicinos įranga (LST EN 60601-1)

Medicinos priemonės
Elektrinė medicinos įranga (LST EN 60601-1)

Saugos bandymų standartas: LST EN 60601-1:2007 Elektrinė medicinos įranga. 1 dalis.

Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (IEC 60601-1:2005).

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance EN 60601-1:2006. (Toliau – LST EN 60601-1).

UAB Sertika bandymų laboratorija atlieka bandymus pagal LST EN 60601-1 Elektrinė medicinos įranga. 1 dalis ir yra akredituota atlikti bandymus pagal šio standarto reikalavimus.

LST EN 60601-1 standartas taikomas šiems produktams, gaminiams:

Elektrinių medicinos įrenginių
Elektrinių medicinos sistemų
būtinajai saugai ir esminėms eksploatacinėms charakteristikoms.

LST EN 60601-1 standartas netaikomas:

In vitro diagnostikos įrenginiams, kurių neapima Elektinio medicinos įrenginio apibrėžtis, taikomi IEC 61010 serijos standartai.
Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos įtaisų implantuojamosioms dalims, aprašytoms IEC 14708-1.

Raktažodžiai: Elektrinių medicinos įrenginių bandymai pagal EN 60601-1-2007, Elektrinių medicinos sistemų bandymai pagal EN 60601-1-2007.

Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas