Mokymų kursų kategorijos

Mokymų kursų kategorijos
  • Vadybos sistemos pagal ISO standartus ir jų nauda;
  • Supažindinimas su ISO standartais ir jų reikalavimais;
  • Vidaus auditorių mokymai pagal ISO 19011 standarto reikalavimus;
  • Kiti mokymai, susiję su vadybos sistemos įgyvendinimu.
Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas