Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės (LST EN 12182

Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės (LST EN 12182)
LST EN 12182:2012 Pagalbinės priemonės neįgaliesiems. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai Assistive products for persons with disability - General requirements and test methods EN 12182:2012.
Taikomi pagalbinėms priemonėms neįgaliesiems, kurios yra medicinos prietaisai pagal ES direktyvoje 93/42/EEB (arba reglamente 2017/745) pateiktą apibrėžtį.

Mūsų bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal šį standartą.
Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas