Saugos bandymai

Saugos bandymai, atitikties vertinimas pagal standartus
1.

Elektrinė medicinos įranga

LST EN 60601-1:2007
LST EN 60601-1:2007/A1:2013
LST EN 60601-1:2007/A1:2013/AC:2015
LST EN 60601-1:2007/A12:2015
LST EN 60601-1:2007/AC:2010

2.

Elektrinių medicinos sistemų ir elektrinės medicinos įrangos pavojaus signalizavimo sistemos

LST EN 60601-1-8:2007
LST EN 60601-1-8:2007/AC:2010
LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013
LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013/AC:2014

3.

Infuzijos siurbliai ir valdikliai

LST EN 60601-2-24:2015
4.

Medicininės lovos

LST EN 60601-2-52:2010
LST EN 60601-2-52:2010/A1:2015
LST EN 60601-2-52:2010/AC:2011

5.

Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės

LST EN 12182:2012

6.

Odontologinė paciento kėdė

LST EN ISO 6875:2011

7.

Informacinių technologijų įranga

LST EN 60950-1:2006
LST EN 60950-1:2006/A1:2010
LST EN 60950-1:2006/A11:2009
LST EN 60950-1:2006/A12:2011
LST EN 60950-1:2006/A2:2013

8.

Matavimų, valdymo ir laboratorijų įranga

LST EN 61010-1:2011

9.

Suslėgtų medicininių dujų ir vakuuminių sistemų galiniai įtaisai

LST EN ISO 9170-1:2008

10.

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai

LST EN 60335-1:2012
LST EN 60335-1:2012/A11:2014
LST EN 60335-1:2012/AC:2014

11.

Garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įranga

LST EN 62368-1:2015
LST EN 62368-1:2015/AC:2015
LST EN 62368-1:2015/AC:2015-09
LST EN 62368-1:2015/A11:2017

Specialistas
Laboratorijos padalinio vadovas