Produkto įteisinimas ES rinkoje

Produkto įteisinimo ES rinkoje mokymai

Mokymų temos:

 • Bendras įvadas apie Europos ekonominės zoną,Europos Bendrijos direktyvas ir CE ženklą;
 • Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (EMC 2014/30 / ES);
 • Žemų įtampų direktyva (LVD 2014/35 / ES);
 • Radijo ryšio įrangos direktyva (RED 2014/53 / ES);
 • Mašinų direktyva (MD 2006/42 / EB);
 • MDR.

Direktyvos mokymų metu anlizuojami klausimai:

 • Produktui keliami ES saugos teisiniai reikalavimai;
 • Produkto įteisinimo procedūra;
 • Reikalavimai produkto techninei bylai;
 • Tinkamų bandymų metodų atranka produktui;
 • Trūkumų produkto įteisinimui nustatymas.

Mokymų metu sužinosite, kaip:

 • Nustatyti taikomus įstatymus ir reikalavimus;
 • Pasirinkti tinkamą atitikties kelią;
 • Įvertinti atitiktį;
 • Sudaryti ir paruošti techninę bylą;
 • Deklaruoti atitiktį ir CE ženklą.
Specialistas
Produktų sertifikavimo padalinio vadovas