Produkto įteisinimo ES rinkoje mokymai

Produkto įteisinimo ES rinkoje mokymai

Mokymų temos:

 • Bendras įvadas apie Europos ekonominės zoną, Europos Bendrijos direktyvas ir CE ženklą;
 • Elektromagnetinio suderinamumo direktyva ir jos reikalavimai (EMC 2014/30/ES);
 • Žemų įtampų direktyva ir jos reikalavimai (LVD 2014/35/ES);
 • Radijo ryšio įrangos direktyva ir jos reikalavimai (RED 2014/53/ES);
 • Mašinų direktyva ir jos reikalavimai (MD 2006/42/EB);
 • Medinos priemonių reglamentas ir jo reikalavimai (745/2017/ES).

Mokymų metu analizuojami klausimai
 • Produktui keliami ES saugos teisiniai reikalavimai,
 • Produkto įteisinimo procedūra,
 • Reikalavimai produkto techninei bylai,
 • Tinkamų bandymų metodų atranka produktui,
 • Trūkumų produkto įteisinimui nustatymas.
Mokymų metu sužinosite kaip
 • Nustatyti taikomus įstatymus ir reikalavimus,
 • Pasirinkti tinkamą atitikties įvertinimą,
 • Įvertinti atitiktį,
 • Sudaryti ir paruošti techninę bylą,
 • Deklaruoti atitiktį ir tinkamai naudoti CE ženklą.
Specialistas
Produktų sertifikavimo padalinio vadovas