Produkto sertifikavimo darbų apimtis

Produktui keliamų reikalavimų nustatymas ir darbų apimties suderinimas su gamintoju
  1. Nustatome, ar gaminiui taikoma direktyva, reglamentas. Jei gaminiui taikomos kelios direktyvos, reglamentai, tuomet jis turi atitikti jas visas.
  2. Nustatome, kokie darnieji standartai taikomi gaminiui.
  3. Atliekame trūkumų analizę/GAP analysis. Tai yra, kiek gaminys ir jos dokumentacija atitinka taikomų direktyvų, reglamentų, standartų reikalavimus.
  4. Nurodome, kokia produkto techninė dokumentacija turi būti paruošta. Kas sudaro produkto techninę bylą: kokie yra reikalingi dokumentai, įrodantys produkto atitiktį keliamiems techniniams reikalavimams.
  5. ar reikalingi produkto bandymai, testavimas ir kokie bandymai būtų tikslinga atlikti.
  6. ar reikalingas notifikuotos įstaigos atitikties vertinimas ar užtenka ES atitikties deklaracijos.
  7. Konkrečių šių paslaugų tiekėjų paieška ir paraiškų teikimas, sutarčių sudarymas.

    Aptarkime Jums rūpimus klausimus dėl produkto įteisinimo

 

Specialistas
Aptarkime Jums kilusius klausimus dėl produkto įteisinimo su Produktų sertifikavimo padalinio vadovu jau dabar