Socialinė atsakomybė

Geri darbai pasauliui

Remiame šias organizacijas ir tuo didžiuojamės. Norime padrąsinti organizacijas tęsti gerus darbus ir patikinti, kad ir toliau teiksime paramą.


Jaunimui

Gražią iniciatyvą prisidėti prie gerų darbų Lietuvai įmonėje pradėjo Paulius Dambrauskas:

2011 metais jaunimui grūdinti, stiprinti, ugdyti skyrėme lėšų Žygeivių klubui „ŽK Ąžuolas“.

Organizacija užsiima aktyvia veikla gamtoje: jaunimas turi galimybę pažinti Lietuvos kraštą ir išbandyti įvairius keliavimo būdus.  Laikas  leidžiamas naudingai ir smagiai: klubas užsiima patriotine veikla, tradicinės šventės jungiamos su judėjimu: žygiais, alpinizmu, speleologija. Tad jaunimo kelionės šiuo atveju yra ne tik judėjimas iš taško A į tašką B.

Istorijai

Tauta stipri ir turi tvirtą pagrindą, kai turi atmintį, gerbia protėvius ir mokosi iš istorijos.

Šią vertybę puoselėdami prisidėjome prie Paminklinio Vytės kryžiaus ženklo Upynos žuvusiems partizanams statybos.

2012 m Lietuvos Aido ištrauka:
Vytogala (Šilalės rajonas), Stasio Dariaus gimtinė, mini savo 450 metų istorijos jubiliejų (liepos 22 d.). Kiekvieni metai irgi turi savo turinį, slepia sudėtingus žmonių likimus, Ir metai turi savo veidą. Vėl reikia žmogaus, tik jis sugeba atkurti istoriją. Puiki proga geru žodžiu paminėti tuos, kurie prikėlė tą istoriją. Sakoma, kad Šilalės rajono mero Jono Gudausko valia ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo tarybos pirmininkės Teresės Rubšytės rūpesčiu Lietuvos nepriklausomybės kovų atmintis geriausiai saugoma visoje respublikoje. Ne tik saugoma, bet svarbiausia atstatoma, sugrąžinama. Jų dėka telkiami žmonės, kuriama išmintinga, vertybes suvokianti bendruomenė. Ir dabar Upynos valsčiuje žuvusiems partizanams, kurie paversti skaičiais, kurių net kapavietės ištrintos, kurie pakasti kažkur, tiems atidengti monumentai. Paminklinį Vytės kryžiaus ženklą Upynos žuvusiems partizanams sukūrė Kauno technologijos universiteto “Ąžuolo” žygeivių klubo nariai – Rimantas Milkintas, Paulius Dambrauskas, Juozas Dapkevičius, Ingrida Kusienė. Pirmą kartą iškalti išvarytųjų vardai: Bagdonas Kazys-Ūdra, Henrikas Oskaras-Paulius, Jonikienė Vanda-Kengūra, Petrošius Aleksas-Lapinas, Norvaiša Vaclovas-Algirda, Šaltys Bronius-Sakalas, Urbonas Bronius, Vinikas Petras, Beržinis Povilas-Ąžuolas.

Palydovo Lituanica SAT-1 paleidimo misijai

Žmonija turi ateitį, kai ją kuria.

2012 – 2013 metais dalyvavome palydovo Lituanica SAT-1 paleidimo misijoje: rėmėme finansiškai ir dalinomės patirtimi, ieškojome būdų, kaip pasiekti šį tikslą ir dalyvavome  palydovo pradininkams ir kūrėjams svarbiose derybose dėl šio projekto.

Šiandien šie žmonės garsina Lietuvą, jų veiklos rinka – visas pasaulis, jie kuria pridėtinę vertę Lietuvai ir žmonijai.

Kaip jiems sekėsi kalbėjo

bernardinai.lt

15min.lt

lrt.lt

Žmonių sveikatinimui

2012 – 2013 metais dėmesio skyrėm ir žmonių sveikatinimui.

Rėmėme VŠĮ „HIPPO plius”, kuri vysto jojimo, žirgininkystes veiklą – tai pažintinių, bendravimo ir fizinių įgūdžių lavinimo būdas, į ugdymo procesą įtraukiant žirgus.

Ši veikla ypač aktuali šiandien, kai į pasaulį ateina technologijos, dirbtinis intelektas, kai tolstama nuo gamtos ir laiko sau.

Žmogaus ugdymas žirgų pagalba labai naudingas vaikams (nuo 3-4 m. amžiaus), paaugliams ir suaugusiems, turintiems pažintinių, fizinių ar mišrių raidos, emocijų ar elgesio sunkumų.

Hippo terapijoje žmonės mokosi prižiūrėti žirgus, jais tinkamai pasirūpinti, vedžioti, joti.

Ryšys su žirgu suteikia daug dovanų žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Gerėja  jų emocijų ir elgesio kontrolė, tai  skatina domėtis išoriniu pasauliu, bendrauti. lavėja bendravimo įgūdžiai, didėja pasitikėjimas savimi, patiriamos teigiamos emocijos.Didėja socialiniai, mentaliniai, fiziniai įgūdžiai: atliekamos užduotys, žaidžiami žaidimai, mokomasi pažinti raides, spalvas, skaičius, planuoti savo veiksmus. Gerėja ir fizinė būklė – lavinama pusiausvyra, koordinacija, gerėja raumenų tonusas, stimuliuojami įvairūs jutimai.

Organizacijoms, kurios mažina atskirtį, integruoja žmones į visuomenę, socializuoja, padeda visuomenei tobulėti

Nuo 2014 metų pradėjome skirti dėmesį ir kitoms organizacijoms, kurios mažina atskirtį, integruoja žmones į visuomenę, socializuoja, padeda visuomenės nariams tobulėti ir rasti savo paskirtį, ugdo toleranciją kitokiam požiūriui, pasaulėžiūrai. 

Prisidėjome prie šių organizacijų vystomos veiklos:

Viešoji įstaiga „Socialinių projektų centras",

Asociacija ,,Nuteistųjų socialinio užimtumo centras“,

Utenos r. sav Leliūnų soc. Globos namai,

Budistų bendruomenė „Deimantinio Kelio budizmo Karma Kagju tradicija,

Labdaros ir paramos fondas Busti.

Tiems, kas rūpinasi vaikais

Taip pat nuo 2017 m. iki dabar  kryptingai ir sistemingai skyrėme dėmesio tiems, kas rūpinasi vaikų saugumu ir vysymusi. Labai jautrus ir tikrai aktualus klausimas pasaulyje, nes vaikai - dar vienas langas į pasaulio ateitį.

Asociacija „NVO vaikams konfederacija – įgyvendina ir nuolat stebi kaip vykdoma Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija Lietuvoje bei vysto ir plėtoja NVO bendradarbiavimą vaikų teisių bei vaikų gerovės srityje.

Šiuo metu ji jungia daugiau nei 70 įvairių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir vaikų labui.

Taip pat esame dėkingi, kad teigiamą pokytį pasaulyje galime daryti kartu su:

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija Guboja,
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ir Aklųjų, silpnaregių ir jaunimo asociacija
.

Organizacijos padeda augti ir vystytis žmonėms su specialiaisiais poreikiais meninio, estetinio, darbinio ugdymo, kultūros srityse, integruoja šiuos žmones į visuomenę.

Plačiau apie Lietuvos specialiosios kūrybos draugiją Guboją:

Gyvūnų globa

UAB "Sertika" DREAM TEAM labai myli gyvūnus.

Šeimose auginami ir prižiūrimi katinėliai, šuniukai, žiurkėnai, žuvytės. Dalis mūsų žiūrime jų po kelis.

Prisidėjome prie 4  gyvūnų gyvybių: vienas benamis šuo buvo prikalbintas ir nuvežtas į gyvūnų priežiūros namus, o iš priežiūros namų parsivežti auginimui 3 kačiukai. Vienas jų buvo pusmetį intensyviai gydomas, pavyko išgelbėti, nors teko pašalinti pažeistą akį.

Taip pat kuklia finansine parama pridėjome prie VŠĮ Liūtaširdžiai vykdomos beglobių kačių gelbėjimo, gydymo, namų ieškojimo veiklos.