Tarptautinė laboratorijų akreditavimo organizacija (ILAC)

Tarptautinė laboratorijų akreditavimo organizacija (ILAC)

Tarptautinė laboratorijų akreditavimo organizacija (ILAC)

Pasaulinė nacionalinių akreditacijos įstaigų asociacija (NAB),tvarkanti tarptautinius susitarimus, suinteresuota atitikties vertinimu ir bendradarbiavimu kalibravimo, bandymų, medicininių bandymų ir tikrinimo srityse yra Tarptautinė laboratorijų akreditavimo organizacija (ILAC).
Abi organizacijos, ILAC ir IAF, dirba kartu ir koordinuoja savo pastangas stiprindamos akreditaciją ir atitikties vertinimą visame pasaulyje.
Regioninius susitarimus tvarko pripažintos regioninio bendradarbiavimo įstaigos, veikiančios pagal ILAC ir IAF. Pripažintam regioniniam bendradarbiavimui taip pat atstovaujama ILAC ir IAF vykdomuose komitetuose.
ILAC glaudžiai bendradarbiauja su akreditacija užsiimančiais regioninio bendradarbiavimo organais, ypač su:
  • EA Europoje;
  • APAC Azijos ir Ramiojo vandenyno regione;
  • IAAC Amerikoje;
  • AFRAC Afrikoje;
  • SADCA Pietų Afrikoje;
  • ARAC Arabų regione.

Lietuvos Respublikos Nacionalinis Akreditacijos Biuras yra tikrasis Tarptautinės laboratorijų akreditavimo organizacijo (ILAC) narys.