Sertifikavimas, auditas, sertifikatas,vadybos sistemų sertifikavimas,ISO vadybos sistemos,ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos,ISO 13485 Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos,ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, OHSAS 18001 / ISO 45001 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos,ISO 27001 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos,ISO 17100 Vertimo paslaugos,ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemos,EN 15593 Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes,ISO 20000 Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas. Informacijos saugumo valdymo sistemos.

Vadybos sistemos sertifikavimas

Vadybos sistemų sertifikavimas/
Atitikties vertinimas

Kas yra įmonės vadybos sistema ir kam ji reikalinga? Kokia yra vadybos sistemos paskirtis?

Organizacijos vadybos sistemos pagrindą sudaro rašytinės ir kontroliuojamos tvarkos (procedūros, darbo instrukcijos), kurios:
 • apibrėžia ir aiškina pagrindinius organizacijos procesus, kurie:
i) atitinka teisės aktų, pasirinkto standarto, pagal kurį siekiama sertifikuoti vadybos sistemą, reikalavimus,
ii) organizacijos interesus,
iii) klientų poreikius,
 • formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti.
 • užtikrina procesų rezultatyvumo ir efektyvumo valdymą, kas lemia organizacijos sėkmę.
Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas, nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.
Sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas galimas bet kokios veiklos ar dydžio organizacijoje.
UAB "Sertika" atlieka įmonės vadybos sistemos(-ų) sertifikavimą.

 

Kas yra vadybos sistemos sertifikavimas?

Sertifikavimas (atitikties vertinimas) – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga pripažįsta, kad produktas, procesas, paslauga, fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Plačiau, kas yra sertifikavimas žiūrėkite:

 

SERTIKA audituoja ir sertifikuoja įmonių vadybos sistemas

UAB "Sertika" vadybos sistemų sertifikavimo padalinys nuo 2008 m. atlieka įmonių vadybos sistemų atitikties vertinimą: vadybos sistemos auditavimą, sprendimų dėl vadybos sistemų sertifikatų išdavimo priėmimą, sertifikavimą. Sutrumpintai tai vadinama sertifikavimu.

SERITKA yra akredituota vadybos sistemų sertifikavimo srityje

UAB "Sertika" vadybos sistemų padalinys veiklą vykdo vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17021-1 ir LST EN ISO/IEC 27006 standartų aktualių redakcijų reikalavimais, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB), Europos akreditacijos organizacijos (EA) bei Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) reikalavimais. SERTIKA vadybos sistemų atitikties vertinio veiklą ( auditavimą ir sertifikavimą) nuolat prižiūri ir audituoja Nacionalinis akreditacijos biuras
SERTIKA ir KLIENTO atsakomybės ir pareigos apibrėžiamos Vadybos sistemų sertifikavimo nuostatuose, kurie yra neatsiejama paslaugų teikimo dalis abiem šalims, pateikiama šio puslapio dešiniame kampe.

Kaip valdomi skundai ir apeliacijos SERTIKOJE

Apeliacija

Apeliacija - atitikties įvertinimo objekto teikėjo kreipimasis į SERTIKĄ dėl persvarstymo sprendimo, kurį dėl šio objekto priėmė SERTIKA. Apeliaciją teikiančiam asmeniui pageidaujant, jam sudaroma galimybė dalyvauti apeliacijos nagrinėjimo procese.

Skundas

Skirtingai nei apeliacija, asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl SERTIKOS pateikimas, tikintis atsakymo.

Kur teikti apeliaciją ar skundą?

Klientas ar jo Klientas gali pateikti skundą arba apeliaciją SERTIKAI dėl netinkamų veiksmų, susijusių su SERTIKOS veikla ar SERTIKOS Kliento veikla el. adresu: sertika@sertika.lt arba SERTIKOS korespondentiniu adresu: Savanorių pr. 271 – 255, 50131 Kaunas. Laišką adresuojant direktoriui.
SERTIKA per 20 darbo dienų nuo skundo / apeliacijos pateikimo jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja skundo / apeliacijos pareiškėją.
Jei SERTIKOS priimtas sprendimas skundo / pareiškėjo netenkina, jis gali pakartotinai teikti skundą / apeliaciją.
SERTIKA supranta, kad yra atsakinga už visus sprendimus visais apeliacijų ir skundų nagrinėjimo proceso lygiais ir neperduoda apeliacijų ir skundų nagrinėjimo trečiosioms šalims. SERTIKA užtikrina, kad apeliacijų ir skundų nagrinėjimo procese dalyvaujantys asmenys skirtųsi nuo tų, kurie atliko auditą ir priėmė sprendimus dėl sertifikavimo. SERTIKA užtikrina, kad apeliacijos ir skundų pateikimas, tyrimas ir sprendimas dėl apeliacijų apeliantui nebus diskriminaciniai.

Kaip sužinoti, ar sertifikatas galioja?

SERTIKA informaciją apie klientų sertifikatų galiojimą kaupia Sertifikatų registre.
Jei norite sužinoti sertifikato galiojimo statusą, rašykite elektroniniu adresu sertika@sertika.lt.
Informacija dėl sertifikatų galiojimo statuso teikiama raštu.
Anuliuoti ir sustabdyti sertifikatai skelbiami čia: Sertika anuliuoti ir/ar sustabdyti sertifikatai.
 

Turite klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Pažintį galime pradėti Jums patogiu būdu: 

 • Telefonu: +37060005550 pardavimų vadovė Irma Kulpavičienė;
 • E. paštu: vs@sertika.lt;
 • Video meet"/ video pokalbiu vs@sertika.lt;
 • Atvykti pas Jus;
 • Laukiame svečiuose ir pas mus: Savanorių pr. 271 -255/ (įvažiavimas per Mituvos g. 2), Kaunas.

Kad galėtume pateikti pasiūlymą dėl sertifikavimo, reikalinga pradinė informacija paraiškai susipildyti:

 1. Kokio standarto sertifikavimo pageidaujate?
 2. Ar esate įsidiegę pageidaujamo standarto sistemą ? Jei ne -  kada planuojate tai padaryti? 
 3. Kokias paslaugas ar produktų gamybą norite sertifikuoti?
 4. Kiek žmonių dirba jūsų įmonėje?
 5. Ar turite padalinių ir kur jie yra?
 6. Kurioje Lietuvos vietoje yra jūsų ofisas?
 7. Per kiek laiko ir kada pageidaujate SERTIKA auditavimo ir atitikties vertinimo rezultatų?

Vadybos sistemų sertifikavimo paraiska ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Kokybės vadybos, aplinkosaugos, darbų saugos sistema, (KVS-AVS-DVS);

Vadybos sistemų sertifikavimo paraiska ISO 27001 Informacine sauga (ISVS);

Vadybos sistemų sertifikavimo paraiska ISO 22000 Maisto-sauga (MSVS).

 

Drąsiai kreipkitės jau dabar:

UAB „Sertika“ vadybos sistemų sertifikavimo padalinio
Pardavimų vadovė Irma Kulpavičienė
+37060005550
vs@sertika.lt

Specialistas
Jūsų klausimo laukia Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas