Vadybos sistemų sertifikavimas

Vadybos sistemų sertifikavimas/
Atitikties vertinimas

Kas yra vadybos sistema?

Įmonės vadybos sistemos pagrindą sudaro rašytinės ir kontroliuojamos tvarkos (procedūros, darbo instrukcijos), kurios:

  • apibrėžia ir aiškina pagrindinius organizacijos procesus, kurie:
  • atitinka teisės aktų,
  • pasirinkto standarto, pagal kurį siekiama sertifikuoti vadybos sistemą,
  • organizacijos interesus,
  • klientų poreikius,
  • formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti,
  • tai užtikrina procesų rezultayvumą ir efektyvumą ir organizacijos sėkmę,
  • kuria ilgalaikę vertę.

Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikvimas, nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.

Sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikvimas galimas bet kokios veiklos ar dydžio organizacijoje.

UAB "Sertika" atlieka įmonės vadybos sistemos(-ų) sertifikavimą.

Kas yra vadybos sistemos sertifikavimas?

UAB "Sertika" vadybos sistemų sertifikavimo padalinys nuo 2008m. atlieka įmonių vadybos sistemų atitikties vertinimą: vadybos sistemos auditavimą, sprendimų dėl vadybos sistemų sertifikaktų išdavimo priėmimą, sertifikavimą. Sutrumpintai tai vadinama sertifikavimu.

Sertifikavimas (atitikties vertinimas) - procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga pripažįsta, kad produktas, procesas, paslauga, fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Plačiau, kas yra sertifikavimas žiūrėkite "Vadybos sistemų sertifikavimo nuostatuose".

UAB "Sertika" vadybos sistemų sertifikavimo padalinys yra akredituota vadybos sistemų sertifikavimo įstaiga

UAB "Sertika" atitinka veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17021-1 bei kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Plačiau apie sertifikavimo įstaigos akreditavimą rasite http://nab.lrv.lt/lt/


Specialistas
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas