Atitikties vertinimas

Teikiame produktų saugos bandymų/testavimo, sertifikavimo ir vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas
Vadybos sistemų
sertifikavimas
Bandymai
Mokymai
Produkcijos
sertifikavimas
20+
komandos narių
27+
veiklos metai
atitikties vertinimo srityje
3000+
realizuotų projektų
Sertifikuokite vadybos sistemą

Nes veikianti ir prižiūrima vadybos sistema įgalina įmonę sėkmei, stabilumui ir ilgalaikės vertės kūrimui.

Tokia įmonė nuolat formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti.

Vadovybė operuoja tinkamais vadybos įrankiais: apibrėžti, supaprastinti ir schematizuoti pagrindiniai organizacijos procesai.

Užtikrina veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą, bei kuria kliento pasitikėjimą organizacija.


Produktų saugos bandymai

Bandymus atliekame tik pagal galiojančius tarptautinius standartus.

Laboratorija akredituota nuo 1997 m.

Galime padėti atrinkti Jūsų gaminiui atitikties vertinimui taikomus ES norminius reikalavimus: direktyvas, reglamentus, standartus, bandymų atlikimo metodus, reikalingus atitikti prieš pateikiant gaminį į ES rinką.

Klientui projektuojant ir kuriant naują gaminį galime atlikti preliminarius, dalinius bandymus (pre-testing) atskiriems metodams. 

SERTIKA laboratorijos išduodami bandymų protokolai yra pripažįstami visose Europos Sąjungos šalyse ir kitose tarptautinėse rinkose.

Apie mus

Atliekame:

  • Vadybos sistemų auditavimą ir sertifikavimą;
  • ES rinkai gaminamų prietaisų, gaminių, priemonių prototipų saugos bandymus;
  • Gaminių, produktų, įrangos įteisinimą, sertifikavimą;
  • ES teisinių reikalavimų produktui analizę;
  • Produkto techninės dokumentacijos atitikties vertinimą ir trūkumų analizę;
  • bandymų ir kalibravimo laboratorijų, gaminių sertifikavimo / vadybos sistemų sertifikavimo / darbuotojų sertifikavimo įstaigų mokymus;
  • Kitus mokymus.