Atitikties vertinimas

Teikiame produktų saugos bandymų/testavimo, sertifikavimo ir vadybos sistemų sertifikavimo paslaugas
Vadybos sistemų
sertifikavimas
Bandymai
Mokymai
Produkcijos
sertifikavimas
20+
komandos narių
26+
veiklos metai
atitikties vertinimo srityje
3000+
realizuotų projektų
Sertifikuokite vadybos sistemą

Nes veikianti ir prižiūrima vadybos sistema įgalina įmonę sėkmei, stabilumui ir ilgalaikės vertės kūrimui:

Tokia įmonė nuolat formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti.

Vadovybė operuoja tnkamais vadybos įrankiais: apibrėžti, supaprastinti ir schematizuoti pagrindiniai organizacijos procesai.

Tai užtikrina veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą, bei kuria kliento pasitikėjimą organizacija.


Produktų saugos bandymai

Bandymus atliekame tik pagal galiojančius tarptautinius standartus.

Laboratorija akredituota nuo 1997m.

Galime padėti atrinkti jūsų gaminiui atitikties vertinimui taikomus ES norminius reikalavimus: direktyvas, reglamentus, standartus, bandymų atlikimo metodus, reikalingus atitikti prieš pateikiant gaminį į ES rinką 

Klientui projektuojant ir kuriant naują gaminį galime atlikti preliminarius, dalinius bandymus (pretesting) atskiriems metodams. 

SERTIKA laboratorijos išduodami bandymų protokolai yra pripažįstami visose Europos Sąjungos šalyse ir kitose tarptautinėse rinkose.

Konsultacijos dėl pasiruošimo akreditacijai

Kuriate atitikties įvertinimo įstaigą:

 • bandymų ir kalibravimo laboratoriją;
 • medicinos laboratoriją;
 • produktų/ gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigą;
 • vadybos sistemų sertifikavimo įstaigą;
 • asmenų sertifikavimo įstaigą;
 • kontrolės įstaigą?

Reikalavimus akreditacijai šioms įstaigoms žinome ir teoriškai ir praktiškai.
Mielai šia patirtimi pasidalinsime su jumis.

Apie mus

Atliekame:

 • Vadybos sistemų auditavimą ir sertifikavimą;
 • ES rinkai gaminamų prietaisų, gaminių, priemonių prototipų saugos bandymus;
 • Gaminių, produktų, įrangos įteisinimą, sertifikavimą;
 • ES teisinių reikalavimų produktui analizę;
 • Produkto techninės dokumentacijos atitikties vertinimą ir trūkumų analizę;
 • Paruošiame bandymų ir kalibravimo laboratorijas, gaminių sertifikavimo įstaigas, vadybos sistemų sertifikavimo įstaigas, darbuotojų sertifikavimo įstaigas akreditacijai (kūrimas, diegimas, priežiūra, neatitikčių uždarymo sprendiniai);
 • Konsultuojame akredituotas įstaigas vadybos sistemų pagal ISO/IEC 17000 šeimos standartus klausimais.
 • Mokymus, konsultavimą.