ISO 45001 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti LST ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto LST EN ISO 45001 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

 • Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
 • LST EN ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai (tapatus ISO 45001:2018).
 • ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, identical).

LST EN ISO 45001 standarto apžvalga

LST EN ISO 45001 standartas yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos (žinoma kaip DSS) vadybos sistemai. Įmonėje diegiama vadybos sistema sudarys galimybę organizacijai užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas, užkirsti kelią su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams, nuolat gerinant jos veiksmingumą.

Sertika paslaugų pristatymas

Sertifikavimo procedūros atliekamos vadovaujantis pagrindiniu modeliu:

Sertifikavimo audito veiksmai

Sertifikavimo nauda įmonei

LST EN ISO 45001 sertifikavimas suteikia įmonei tokius privalumus kaip:

 • Gerinamas veiklos efektyvumas, sumažinamas nelaimingų atsitikimų skaičius;
 • Didinama kontrolė ir sumažinama rizika bei atsakomybė nustatant uždavinius ir tikslus;
 • Gerinama įmonės reputacija darbuotojų saugos, sveikatos ir įrenginių saugumo srityse;
 • Tobulinama vidinė ir išorinė įmonės komunikacija;
 • Vystoma saugos kultūra organizacijoje.

Sertifikavimo nauda klientui

Mūsų sertifikavimo paslaugos garantuoja, kad įmonės, su kuriomis bendradarbiaujate, laikosi LST EN ISO 45001 standarto reikalavimų. Tai reiškia:

 • Didinamas pasitikėjimas gamintoju ar paslaugų teikėju;
 • Užtikrinamas teisinių reikalavimų laikymasis;
 • Tvarūs produktai ir kokybiškos paslaugos;
 • Mažesnės rizikos patirti nuostolių. 

Ar įmanoma integruoti LST EN ISO 45001 su kitais standartais?

LST EN ISO 45001 standartas gali būti integruojamas į vieną efektyviai valdomą sistemą kartu su šiais standartais:

 1. ISO 9001 - kokybės valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 45001 padeda organizacijoms užtikrinti, kad jų produktai ir paslaugos būtų ne tik aukštos kokybės, bet ir sukurti bei teikiami saugioje ir sveikoje darbo aplinkoje.

 2. ISO 14001 - aplinkosaugos valdymo sistemų standartas. Šių dviejų standartų integracija leidžia organizacijoms efektyviai valdyti tiek aplinkosaugos, tiek darbuotojų saugos ir sveikatos aspektus, skatinant tvarumą ir atsakomybę už aplinkos apsaugą bei darbuotojų gerovę.

 3. ISO/IEC 27001 - informacijos saugumo valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 45001 gali būti svarbi organizacijoms, kuriose darbuotojų sauga ir sveikata yra susijusios su informacijos saugumu, pavyzdžiui, užtikrinant saugias darbo vietas ir apsaugant darbuotojų asmeninius duomenis.

 4. ISO 50001 - energijos valdymo sistemų standartas. Bendradarbiavimas tarp ISO 45001 ir ISO 50001 gali padėti organizacijoms sukurti saugesnę ir efektyvesnę darbo aplinką, mažinant energijos suvartojimą ir skatinant tvarų išteklių naudojimą.

 5. ISO 22000 - maisto saugos valdymo sistemų standartas. Maisto pramonėje ISO 45001 ir ISO 22000 integracija yra itin svarbi, nes ji užtikrina tiek darbuotojų saugą ir sveikatą, tiek maisto produktų saugą ir kokybę.

Plačiau apie integruotą kokybės vadybos sistemą galite rasti skiltyje: "Integruota kokybės vadybos sistema".

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas