Integruota kokybės vadybos sistema

Viskas, ką reikia žinoti apie integruotas kokybės vadybos sistemas

Kas yra integruota kokybės vadybos sistema?

Integruota kokybės vadybos sistema (IKVS) apjungia kelias skirtingas vadybos sistemas į vieną efektyviai valdomą sistemą. IKVS leidžia organizacijai vieningai tvarkyti kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos, informacijos saugumo ir kitus standartus, tokius kaip ISO 9001 (kokybės vadyba), ISO 14001 (aplinkos vadyba), ISO 45001 (darbuotojų sveikatos ir saugos vadyba) ir kt.

Integruotos sistemos privalumai:

 1. Įmonės veiklos efektyvumo didinimas: organizacijai naudojant integruotas vadybos sistemas sumažėja procesų dubliavimąsis, pagerinamas procesų koordinavimas ir valdymas.
 2. Sąnaudų mažinimas: Sumažėja administraciniai kaštai, susiję su atskirų sistemų priežiūra ir audito atlikimu, nes visos reikalingos procedūros yra integruotos į vieną sistemą.
 3. Rizikos valdymas: Integruota sistema padeda geriau identifikuoti, vertinti ir valdyti įvairias rizikas, susijusias su kokybe, aplinka ir darbuotojų sauga.
 4. Didinamas klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas: Dėl geresnės kokybės kontrolės ir efektyvesnių procesų organizacija gali teikti aukštesnės kokybės produktus ir paslaugas, taip didinant klientų pasitenkinimą.
 5. Teisinės atitikties užtikrinimas: Integruotos sistemos padeda užtikrinti, kad organizacija atitiktų visus taikomus teisinius ir kitus reikalavimus, susijusius su jos veikla.
 6. Verslo tvarumo skatinimas: Integruojant aplinkos vadybos aspektus, organizacija gali geriau valdyti savo poveikį aplinkai, taip prisidedant prie tvaraus verslo praktikų.
 7. Konkurencinio pranašumo didinimas: Sertifikavimas pagal tarptautinius standartus gali padėti organizacijai išsiskirti rinkoje, didinant jos patrauklumą tiek esamiems, tiek potencialiems klientams ir partneriams.
 8. Darbuotojų įsitraukimo ir motyvacijos didinimas: Aiškūs, gerai valdomi ir nuoseklūs procesai padeda didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu ir skatina jų įsitraukimą į organizacijos veiklą.

IKVS įgyvendinimo etapai:

 1. Pirminis organizacijos poreikių įvertinimas: nustatomos esamos sistemos, jų stipriosios ir silpnosios pusės bei galimybės integracijai.
 2. Apibrėžiamos įmonės politikos ir tikslų gairės: nustatoma organizacijos politika ir tikslai, atitinkantys visus integruojamus standartus.
 3. Procesų integravimas: sukuriamos bendros procedūros ir instrukcijos, tinkamos visoms sistemos dalims.
 4. Dokumentacijos suderinimas: sukuriamas bendras dokumentų valdymo planas.
 5. Darbuotojų mokymai: darbuotojai mokomi dirbti pagal naująją sistemą ir suprasti jos reikalavimus.
 6. Vidaus auditai, vertinamoji analizė ir nuolatinis tobulinimas: reguliariai atliekami vidiniai auditai ir imamasi veiksmų sistemos tobulinimui.

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką (pasirinkite vieną paraišką iš pateiktų bei pažymėkite norimas įsidiegti sistemas) ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas