ISO Standartai

ISO standartai

Kas rengia ir tvirtina ISO/IEC standartus?

Tarptautinius standartus įprastai rengia Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komitetai.
Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO) yra pasaulinė nacionalinių standartizacijos organizacijų (ISO narių) federacija.
Visose srityse, susijusiose su elektrotechnikos standartizacija, ISO artimai bendradarbiauja su Tarptautine elektrotechnikos komisija (IEC). Kiekviena ISO narė, būdama suinteresuota tam tikra veiklos sritimi, kuriai yra sudarytas technikos komitetas, turi teisę turėti savo atstovus tame komitete.

Kokia Lietuvos standartizacijos departamento rolė ISO/IEC standartų kūrime ir koordinavime?

Lietuvos standartizacijos departamentas – pripažinta nacionalinė standartizacijos institucija – yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga. Jai keliami uždaviniai:

 • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką standartizacijos srityje;
 • sudaryti technikos komitetus Lietuvos standartams ir kitiems leidiniams rengti bei koordinuoti jų rengimą;
 • priimti, leisti ir platinti Lietuvos standartus ir kitus leidinius, kurie taikomi savanoriškai;
 • teikti informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus bei jų projektus Lietuvos institucijoms bei ūkio subjektams;
 • pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veikloje

Kokia SERTIKA rolė Europos standartų projektų kūrime?

Tarptautines, vyriausybines ir nevyriausybines organizacijos, palaikančios ryšius su ISO, taip pat dalyvauja šiame darbe. UAB "Sertika" dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų veikloje, čia nagrinėjame viešajai apklausai pateiktus Europos standartų projektus, teikiame siūlymus, balsuojame,ar standartų projektai paruošti tinkamai.

Plačiau apie Tarptautinę standartizacijos organizaciją (ISO)
Plačiau apie Lietuvos standartizacijos departamentą

Kaip išsirinkti tinkamą Jūsų organizacijai vadybos sistemos standartą?

Vadybos sistemos standartų spektras platus, paprastai įmonės pradeda dirbti su kokybės vadybos sistemos  standartais https://www.sertika.lt/iso-9001/

Kas yra vadybos sistema?

Įmonės vadybos sistemos pagrindą sudaro rašytinės ir kontroliuojamos tvarkos (procedūros, darbo instrukcijos), kurios:
 • apibrėžia ir aiškina pagrindinius organizacijos procesus, kurie:
 • atitinka teisės aktų,
 • pasirinkto standarto, pagal kurį siekiama sertifikuoti vadybos sistemą,
 • organizacijos interesus,
 • klientų poreikius,
 • formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti,
 • tai užtikrina procesų rezultatyvumą ir efektyvumą ir organizacijos sėkmę,
 • kuria ilgalaikę vertę.
Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, auditavimas ir sertifikavimas nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.
Sistemos įdiegimas, vystymas, auditavimas ir sertifikavimas galimas bet kokios veiklos ar dydžio organizacijoje.
UAB "Sertika" atlieka įmonės vadybos sistemos(-ų) atitikties vertinimą: auditavimą ir sertifikavimą.

Turite klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Pažintį galime pradėti Jums patogiu būdu:

Kad galėtume pateikti pasiūlymą dėl sertifikavimo, reikalinga pradinė informacija paraiškai susipildyti:

 1. Kokio standarto sertifikavimo pageidaujate?
 2. Ar esate įsidiegę pageidaujamo standarto sistemą ? Jei ne -  kada planuojate tai padaryti ? 
 3. Kokias paslaugas ar produktų gamybą norite sertifikuoti?
 4. Kiek žmonių dirba jūsų įmonėje?
 5. Ar turite padalinių ir kur jie yra?
 6. Kurioje Lietuvos vietoje yra jūsų ofisas?
 7. Per kiek laiko ir kada pageidaujate SERTIKA auditavimo ir atitikties vertinimo rezultatų ?

Užpildykite paraišką ir siųskite vs@sertika.lt ir jums pateiksime pasiūlymą:

Vadybos sistemų sertifikavimo paraiska ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Kokybės vadybos, aplinkosaugos, darbų saugos sistema, (KVS-AVS-DVS);

Vadybos sistemų sertifikavimo paraiska ISO 27001 Informacine sauga (ISVS);

Vadybos sistemų sertifikavimo paraiska ISO 22000 Maisto-sauga (MSVS).

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas