Korpusų apsaugos IP laipsniai ir bandymai pagal LST EN 60529

Gaubtų, korpusų sudaromi IP apsaugos laipsniai pagal LST EN 60529 standarto reikalavimus

Kur rasti oficialų standarto LST EN 60529 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST EN 60529 Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas).
LST EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code).

LST EN 60529 reikšmė, kam reikalingas standartas?

Šis standartas taikomas visiems elektros įrenginiams, kurių vardinė įtampa ne didesnė kaip 72,5 kV ir kuriems aktuali apsauga nuo vandens ar kietų pašalinių objektų patekimo į produkto vidų. 

LST EN 60529 nustato:

 • apsaugos laipsnių pavadinimus;
 • elektros įrenginių korpusų apsaugos laipsnių apibrėžimus, susijusius su:
       1) žmonių apsauga nuo patekimo į pavojingas dalis korpuso viduje;
       2) korpuso viduje esančių sudedamųjų prietaiso dalių apsauga nuo kietų pašalinių objektų patekimo;
       3) korpuso viduje esančių įrenginių apsauga nuo žalingo poveikio dėl vandens patekimo.
 • reikalavimų įvykdymo užtikrinimą;
 • bandymus, kuriuos reikia atlikti siekiant patikrinti, ar gaubtas atitinka šio standarto reikalavimus.

LST EN 60529 standartas taikomas

 • Visiems elektros prietaisams ir jų korpusams, kurių vardinė įtampa ne didesnė kaip 72,5 kV ir kurių veikimas numatytas vandenyje, drėgnose patalpose;
 • Visiems elektros prietaisams ir jų korpusams, kurių vardinė įtampa ne didesnė kaip 72,5 kV ir kurių veikimas numatytas smulkių dulkių dalelių pilnose patalpose.

LST EN 60529 standartas netaikomas:

 • Prietaisams ir jų korpusams, kurių veikimas nėra susijęs su vandeniu, drėgme arba dulkėmis.

„Sertika“ bandymų laboratorija yra akredituota atlikti bandymus pagal LST EN 60529 standarto punktus:

 • Apsauga nuo pasiekiamų pavojingų dalių (IP1X-IP6X);
 • Gaubto atsparumas kietų pašalinių objektų patekimui (IP1X – IP6X);
 • Gaubto atsparumas vandens patekimui (IPX1-IPX7).

Visą aktualią UAB "Sertika" saugos bandymų veiklos sritį rasite čia: UAB "Sertika" laboratorijos bandymų sritis.

Turite klausimų  dėl produktų saugos bandymų ir/ar sertifikavimo?

Maloniai kviečiame susisiekti žemiau pateiktais kontaktais:

Kad galėtume pateikti pasiūlymą  dėl sertifikavimo, reikalinga pradinė informacija paraiškai susipildyti:

 1. Techninė prietaiso dokumentacija;
 2. Tikslaus prietaiso numatytų funkcijų aprašymo;
 3. Kokio standarto sertifikavimo/bandymų pageidaujate?
 4. Per kiek laiko ir kada pageidaujate SERTIKA atitikties vertinimo rezultatų?

Jei ketinate atlikti produkto bandymus ar sertifikavimą, Jums gali būti naudinga:

Kaip pasiruošti produkto sertifikavimui ir bandymams - dokumentų ir gaminio prototipo paruošimas įteisinimo procedūrai.
Kokie reikalavimai turi būti išpildyti pateikiant produktą Europos rinkai? - tipiniai žingsniai, kuriuos produkto gamintojas turi įsivertinti prieš išleisdamas produktą į ES rinką.

Specialistas
Aptarkime Jums kilusius klausimus dėl produkto bandymų su Laboratorijos padalinio vadovu jau dabar