LST EN ISO 22000 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti ISO 22000 Maisto saugos vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto LST EN ISO 22000 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST EN ISO 22000:2018 Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto grandinės organizacijai keliami reikalavimai.
EN ISO 22000:2018 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain.

ISO 22000 trumpai

Maisto sauga yra susijusi su maistinės kilmės rizikos veiksnių buvimu maiste vartojimo metu (valgant). Kadangi maisto saugos rizikos veiksniai gali atsirasti bet kuriame maisto gamybos grandinės tarpsnyje, visoje maisto gamybos grandinėje yra būtinas atitinkamas valdymas. Į maisto gamybos grandinę patenka šios organizuotos struktūros: nuo pašarų gamintojų ir pirminių gamintojų iki maisto gamintojų, transportavimo ir sandėliavimo paslaugų teikėjų, mažmenininkų ir maisto paslaugų teikėjų (kartu su kitomis susijusiomis organizacijomis, pvz.: įrangos, pakavimo medžiagų, valiklių priedų ir sudedamųjų dalių gamintojais). Taip pat įtraukiami ir paslaugų teikėjai.
Šis standartas vienija rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT arba angliškai HACCP) sistemos principus ir maisto kodekso komisijos (Codex Alimentarius Commission) sukurtus jos taikymo reikalavimus.
Rizikos veiksnių analizė yra veiksmingos maisto saugos vadybos sistemos pagrindas, nes rizikos veiksnių analizės metu susisteminamos žinios, reikalingos veiksmingam valdymo priemonių deriniui sukurti. Šis tarptautinis standartas reikalauja, kad visi rizikos veiksniai, kurių pagrįstai galima tikėtis atsirandant maisto gamybos grandinėje, įskaitant ir tuos, kurie gali būti susiję su naudojamų procesų ir įrenginių tipu, būtų nustatomi ir įvertinami.

ISO 22000 tikslas

Šio tarptautinio standarto ISO 22000:2018 tikslas yra pasauliniu mastu suderinti maisto saugos vadybos maisto gamybos grandinės versle reikalavimus. Todėl standartas ypač skirtas taikyti organizacijoms, kurios siekia labiau sutelktos, nuoseklios ir integruotos maisto saugos vadybos sistemos, nei paprastai reglamentuojama įstatymų. Standartas reikalauja, kad organizacija, turinti savo maisto saugos vadybos sistemą, atitiktų visus su maisto sauga susijusius įstatymų ir reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

ISO 22000 vertė

Įgyvendinus šio standarto reikalavimus (parengus vadybos sistemą), organizacijos deklaruoja, kad:
 • planuoja, įgyvendina, valdo, prižiūri ir atnaujina maisto saugos vadybos sistemą, skirtą užtikrinti, kad produktai, naudojami pagal numatomą paskirtį, būtų saugūs vartotojui,
 • įrodo atitiktį maisto saugai taikomiems įstatymų ir reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams,
 • nustato ir įvertina užsakovo reikalavimus bei įrodo atitiktį šiems abipusiškai suderintiems su maisto sauga susijusiems reikalavimams, siekiant, kad užsakovas būtų kuo labiau patenkintas,
 • visais su maisto sauga susijusiais klausimais deramai informuoja tiekėjus, užsakovus ir susijusias suinteresuotąsias maisto gamybos grandinės šalis,
 • užtikrina, kad organizacija laikytųsi nustatytos maisto saugos politikos,
 • įrodo minėtą atitiktį susijusioms suinteresuotosioms šalims.
Sertifikuotos vadybos sistemos pranašumai:
 • didinamas pasitikėjimą gamintoju ar paslaugų teikėju;
 • gerėja organizacijos reputacija ir įvaizdis;
 • konkurencinis pranašumas siūlant ar tiekiant produktus į Europos Sąjungos ar kitas šalis.

Ar įmanoma integruoti LST EN ISO 22000 su kitais standartais?

LST EN ISO 22000 standartas gali būti integruojamas į vieną efektyviai valdomą sistemą kartu su šiais standartais:

 1. ISO 9001 - kokybės valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 22000 padeda organizacijoms užtikrinti, kad jų maisto saugos valdymo sistemos veiktų kartu su bendrais kokybės valdymo principais, skatinant nuolatinį tobulinimą ir klientų pasitenkinimą.

 2. ISO 14001 - aplinkosaugos valdymo sistemų standartas. Ši integracija leidžia maisto pramonės įmonėms veikti atsakingai aplinkos atžvilgiu, mažinant neigiamą veiklą aplinkai ir skatinant tvarų išteklių naudojimą.

 3. ISO 45001 - darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 22000 padeda užtikrinti, kad maisto pramonės įmonės skatintų saugias darbo sąlygas ir sveikatos apsaugą, mažinant profesinius susirgimus ir traumas.

 4. ISO/IEC 27001 - informacijos saugumo valdymo sistemų standartas. Šis standartas yra svarbus maisto saugos valdymo sistemoms, ypač atsižvelgiant į vis didesnį duomenų skaitmeninimą ir būtinybę apsaugoti jautrią informaciją, pvz., receptūras, tiekėjų duomenis ir klientų informaciją.

 5. ISO 22005 - maisto produktų sekimo ir atsekamumo sistemos standartas. Integracija su ISO 22000 padeda organizacijoms sukurti efektyvias atsekamumo sistemas, kurios yra labai svarbios reaguojant į maisto saugos incidentus ir užtikrinant maisto produktų kokybę bei saugumą.

Plačiau apie integruotą kokybės vadybos sistemą galite rasti skiltyje: "Integruota kokybės vadybos sistema".

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas