Atitikties įvertinimo įstaigų mokymai

Atitikties įvertinimo įstaigų mokymai

UAB "Sertika" organizuoja tikslinius mokymus dėl vadybos sistemų, veikiančių pagal ISO/IEC 17000 šeimos standartus, sukūrimo, diegimo, priežiūros ir akreditavimo temomis

Rinkitės laboratorijos, sertifikavimo, kontrolės įstaigos mokymus akreditavimo ir notifikavimo srityse:

 • Bandymų ir kalibravimo laboratorijų akreditavimas (ISO/IEC 17025);
 • Medicinos laboratorijų akreditavimas (ISO15189);
 • Kontrolės įstaigų akreditavimas (ISO/IEC 17020);
 • Sertifikavimo įstaigos akreditavimas:
 • Asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimas (ISO/IEC 17024);
 • Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų akreditavimas (ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003);
 • Produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigų akreditavimas (ISO/IEC 17065);
 • EMAS vertintojų įstaigų akreditavimas;
 • Įstaigos notifikavimas.

Galimos šių atitikties įvertinimo įstaigų mokymų temos:

a) Pagrindiniai vadybos sistemos kūrimo etapai :

 • Akreditavimo srities nustatymas, taikomų reikalavimų nustatymas –  nuo ko pradėti?
 • Esamos padėties analizė įmonėje – kaip tai atlikti?
 • Vadybos sistemos diegimo planas – kaip tinkamai paskirstyti laiko ir atsakomybių resursus;
 • Dokumentacijos (vadybinės ir techninės) parengimas – kokie laukia iššūkiai?
 • Įrangos įgijimas
 • Techninių reikalavimų įgyvendinimas – nuo ko pradėti ir kada yra pakankama?
 • Palyginamieji tyrimai (bandymai)
 • Darbuotojų mokymai
 • Vidaus auditas, vertinamoji analizė – kokia audito atrankos metodika, periodiškumas, nešališkumas ir kiti klausimai;

b) Akreditavimo (ar notifikavimo) procesas:

 • Paraiška akreditacijos biurui – kaip tinkamai užpildyti paraišką;
 • Dokumentacijos vertinimas
 • Veiklos vertinimas vietoje
 • Neatitikčių šalinimas po audito iki akreditavimo suteikimo – kaip tinkamai nustatyti neatitikties priežastį?
 • Akreditacijos pažymėjimo gavimas
 • Nuolatinis gerinimas ir priežiūra – palaikymas, pasikeitimų valdymas – kada reikia atlikti procesų dokumentacijos keitimus?

Kam paslauga reikalinga:

 • Bandymų laboratorijoms;
 • Kalibravimo laboratorijoms;
 • Medicinos laboratorijoms;
 • Kontrolės įstaigoms;
 • EMAS vertintojams;
 • Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigoms;
 • Produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigos;
 • Asmenų sertifikavimo įstaigoms.

SERTIKA komanda patirtis didžiausia šių atitikties įvertinimo įstaigų mokymuose:

Mokymai  dėl Laboratorijos vadybos sistemos pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus akreditavimo ir  dėl Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų   akreditavimo klausimų pagal standartų ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003 reikalavimus.

Turite klausimų dėl mokymų?

Pažintį pradedame Jums patogiu būdu: 

Specialistas
Aptarkime Jums rūpimus klausimus dėl akreditavimo