Kaip tinkamai pasiruošti bandymams

Ką turiu žinoti, kai noriu išbandyti produktą

Aptariame aktualius pasiruošimo bandymams klausimus:

 1. Kokius bandymus turiu atlikti savo gaminiui, produktui, įrangai ?                
 2. Kada verta kreiptis dėl bandymų?                  
 3. Kokios reikia informacijos apie produktą, kad galėtume nustatyt standartų reikalavimus?                         
 4. Pasiūlymui pateikti ir sutarčiai pasirašyti padeda šie dokumentai apie produktą:
 5. Kaip tinkamai pasiruošti bandomą gaminį, produktą, įrangą bandymams?
 6. Kas gali užsakyti bandymus?
 7. Konfidencialumas ir nešališkumas
 8. Kokius produkto bandymus ir kitas paslaugas galiu užsisakyti Sertikoje?
 9. Kokių rezultatų galiu tikėtis po produkto bandymų?

Galime padėti atrinkti Jūsų gaminiui atitikties vertinimui taikomus ES norminius reikalavimus:

 • Direktyvas, reglamentus,
 • Standartus ir būtinus bandymų atlikimo metodus, reikalingus atitikti prieš pateikiant gaminį į ES rinką.
 • Kitus reikalavimus.

Kada verta kreiptis dėl bandymų?

 • Kai turite gaminio, produkto idėją
 • Kai žinote funkcijas ir paskirtį
 • Kai turite gaminio projektą
 • Kai turite gaminio prototipą
 • Kai jau paleidot gaminį į gamybą.
 • Kai keitėsi gaminio konstrukcija.
 • Kai produktą modifikavote ar pakeitėte sudedamųjų dalių tiekėjus.
 • Kai keitėsi produktui keliami teisiniai reikalavimai ir gaminys buvo modifikuotas

Kokios reikia informacijos apie produktą, kad galėtume nustatyt standartų reikalavimus? 

Pažintį su gaminiu pradedame susipažinimu su jau turima technine informacija pas gamintoją.

UAB SERTIKA komanda greičiau ir lengviau nustatys, kokie reikalavimai taikomi produktui, jei turėsite po ranka ar žinosite techninius gaminio duomenis, technines specifikacijas:

 •     Pagrindinės funkcijos, pritaikymo sritys
 •     Maitinimo įtampa
 •     Vidinių grandinių maksimali įtampa
 •     Komponentai, medžiagos (jų CE atitikties deklaracijos ar  sertifikatai ar bandymų protokolai)
 •     Komponentų komunikacija (bevieliu ryšiu, ryšio kabeliais)
 •     Galingumas (bendras)
 •     Svoris, prietaiso tipas (stacionarus, judamasis, nešiojamas).

Pasiūlymui pateikti ir sutarčiai pasirašyti padeda šie dokumentai apie produktą:

 •     Produkto techninė byla, turima techninė dokumentacija (LT, EN kalba)
 •     Gaminio pavadinimas, modelis, kiekis vnt.
 •     Gamintojas
 •     Vartotojo instrukcija (doc)
 •     Gaminio etiketė (doc)
 •     Projektavimo brėžiniai (pdf)

Kaip tinkamai pasiruošti bandomą gaminį, produktą, įrangą bandymams:

 • Jei bandymų laboratorijos yra kelios – turėti kelis bandomuosius objektus.
 • Laboratorijai pateikti aiškią ir trumpą produkto paleidimo, naudojimosi ir sustabdymo instrukciją.
 • Turėti produkto inžinierių, kuris gebėtų atsakyti į Sertika laboratorijos inžinierių klausimus ar prašymus pateikti informaciją, taisyti gaminį, jei to reikės.
 • Būti pasiruošus, kad gaminį reikės koreguoti iki jis atitiks techninius reikalavimus  saugai.

Kas gali užsakyti bandymus:

Konfidencialumas ir nešališkumas 

 • Visada laikomės griežtos konfidencialumo  ir nešališkumo politikos.
 • Gamintojui pageidaujant, pasirašome atskirą sutartį dėl konfidencialumo (NDA).

Kokius produkto bandymus ir kitas paslaugas galiu užsisakyti:

 • Atliekame produktui taikomų ES teisinių reikalavimų analizę, nustatome, kokie reikalavimai, standartai, direktyvos yra aktualios ir pateikiame aktualių jūsų produktui ES teisės aktų sąrašą.
 • Apsibrėžiame, kokie bandymų metodai taikomi Jūsų produktui ir pateikiame aktualių jūsų produktui saugos standartų, bei kitų standartų, kurie yra harmonizuoti pagal šias direktyvas: elektromagnetinio suderinamumo, žemų įtampų, mašinų, ROHS, Radijo ryšio įrenginių, Medicinos priemonių reglamento sąrašą.
 • Susitariame, kokius bandymus atliekame: atliekami bandymai akredituotoje srityje ir pateikiamas saugos bandymų protokolas ir /arba atliekami bandymai neakredituotoje srityje ir pateikiamas bandymų protokolas.
 • Klientui projektuojant ir kuriant naują gaminį, galime atlikti ir preliminarius ar dalinius bandymus (pre-testing) atskiriems metodams.
 • Kai reikalinga, atliekame Jūsų produkto techninės dokumentacijos trūkumų analizę
 • Mokymai standartų, direktyvų, reglamentų reikalavimų temomis

 Bandymus atliekame tik pagal galiojančius tarptautinius standartus.

Kokių rezultatų galiu tikėtis po produkto bandymų:

 • Bandymų protokolas su teigiamais rezultatais.
 • Bandymų protokolas su neigiamais rezultatais. Tada gamintojas taiso dokumentaciją ar tobulina gaminį ir teikia Sertikai pakartotiniams bandymams.
 • Produktas po bandymų. Gaminys gali būti maksimaliai apkrautas, nudėvėtas ir pan. Todėl jau sutartyje aptariame, kad:  KLIENTUI privalu žinoti, kad dėl bandymų metu naudotų netipiškų normaliam gaminio vartojimui sąlygų, bandomojo pavyzdžio medžiagų struktūroje ir atskiruose elementuose gali įvykti negrįžtantys pakitimai. Pakitimai gali sumažinti gaminio saugą ir gali būti pavojingi jį aptarnaujančiam personalui bei su šiuo pavyzdžiu kontaktuojantiems žmonėms. Todėl KLIENTAS privalo imtis priemonių, užtikrinančių šio pavyzdžio saugų darbą arba jo neteikti į rinką. Dėl bandymų metu sugedusių arba išsiderinusių gaminių SERTIKA neatsako.
Specialistas
Kilus klausimams drąsiai skambinkite Laboratorijos padalinio vadovui