Sertifikatai, logo ir jų valdymas, naudojimas

Sertifikatai, logo ir jų valdymas, naudojimas

Sertifikatas ir logo

SERTIKA, atlikdama trečios šalies ( akredituotas) / antrosios šalies (neakredituotas) nepriklausomą atitikties vertinimą (auditą), įvertina Kliento vadybos sistemos atitiktį pasirinktos vadybos sistemos reikalavimams ir sertifikuodama organizaciją Klientui suteikia sertifikatą bei leidžia naudoti sertifikavimo ženklą (logotipą) ir perduoda kitus atitikties vertinimo dokumentus.

SERTIKA sertifikavimo logo/ ženklai

Atitikties vertinimo dokumentų valdymas ir kiti reikalavimai

Klientas įsipareigoja įvykdyti šiuos reikalavimus sertifikavimo laikotarpiu dėl sertifikato ir sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuorodos, audito ataskaitos, SERTIKA pavadinimo, sertifikavimo ženklo (logotipo) naudojimo.
Klientas tinkamai vykdo SERTIKA reikalavimus, kai nurodo savo sertifikavimo statusą: sertifikato dokumentus, pareiškimus, nuorodas, sertifikavimo ženklus ir kt. informavimo priemonėse, tokiose kaip internetinis puslapis, brošiūros ar reklama, ar kiti dokumentai.
Klientas turi teisę neskelbti savo sertifikavimo statuso, turi teisę viešinti sertifikavimo statusą tik pasirinktiems tretiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka.
Klientas gali deklaruoti, kad jo vadybos sistema sertifikuota tik atitikties sertifikate nurodytose veiklos srityse. Klientas negali pateikti ar leisti klaidinančio pareiškimo dėl sertifikavimo, nenaudoja arba neleidžia klaidinančiu būdu naudoti sertifikavimo dokumento ar jo dalies.
Klientas negali naudoti nuorodos į savo vadybos  sistemos sertifikavimą taip, kad kiltų įspūdis, kad  SERTIKA sertifikavo produktą (įskaitant paslaugą) arba procesą.
Klientas laikosi šių taisyklių dėl bet kokio pareiškimo/ užrašo/ ženklo, kad sertifikuotas klientas turi sertifikuotą valdymo sistemą, naudojimo ant produkto pakuotės ar papildomos informacijos naudojimo prie produkto.
Laikoma, kad gaminio pakuotė gali būti pašalinta be produkto susiskaidymo ar sugadinimo. Papildoma informacija laikoma atskirai prieinama arba lengvai nuimama. Tipo etiketės arba identifikavimo lentelės laikomos produkto dalimi.
Klientas įsipareigoja neteikti nuorodos į vadybos sistemos sertifikavimą taip, lyg sertifikavimo įstaiga būtų sertifikavusi produktą (ant produkto, pakuočių, laboratorinių bandymų, kalibravimo protokoluose ar kontrolės ataskaitose ar kitokiu būdu, kai būtų galima tai interpretuoti, kaip produkto atitiktį), paslaugas ar procesą. Neturi kilti dviprasmybės dėl to, kas yra sertifikuota ir kas sertifikavo, kai naudojami logotipai ar juos lydintys tekstai.
Į sertifikavimo pareiškimą įtraukiama:
• sertifikuoto kliento identifikavimas (pvz., Prekinis kliento ženklas ar pavadinimas);
• vadybos sistemos tipas (pvz., Kokybė, aplinkosauga) ir taikytinas standartas (ISO 9001, ISO 14001);
• sertifikatą išduodančios sertifikavimo įstaigos pavadinimas (SERTIKA).
Logotipas yra žymuo, kuris trumpai pristato, kas yra sertifikuota (kokia vadybos sistema), kas atliko sertifikavimą. Pagrindinis logotipo naudojimo ribojimo principas – nevartoti logotipo kaip produkto atitikties ženklo, nes VS sertifikavimas nereiškia gaminio sertifikavimo ir neatleidžia įmonės nuo įsipareigojimų, susijusių su produktu.

Kas nutinka sustabdžius at atšaukus sertifikavimą?

Sustabdžius arba atšaukus sertifikavimą, nutraukiama visų reklamos priemonių, kuriose yra nuoroda į sertifikavimą. Klientas įsipareigoja pataisyti visą reklaminę medžiagą, jei sertifikavimo sritis yra keičiama ir neleistų manyti, kad sertifikuojama veikla neįtraukta į sertifikavimo apimtį.
Plačiau apie sertifikavimo ženklų naudojimą pateikiama VS sertifikavimo nuostatuose.
 

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas