ISO 37001 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto LST ISO 37001 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (tapatus ISO 37001:2016).
ISO ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2016, identical).

Trumpai apie ISO 37001

Korupcija šiuo metu pasaulyje yra plačiai paplitęs reiškinys. Tai kelia rimtų rūpesčių, kenkia geram valdymui, trukdo plėtrai ir iškraipo konkurenciją. Tai griauna teisingumą bei kenkia žmogaus teisėms. Remiantis standarto ISO 37001 reikalavimais, organizacija įgyvendina pagrįstas ir proporcingas korupcijos prevencijos bei nustatymo priemones ir imasi atsakomųjų priemonių korupcijai mažinti, atsižvelgiant į organizacijos rūšį ir dydį bei korupcijos rizikos pobūdį ir mastą. Standarto įdiegimas negarantuoja, kad korupcijos atvejų nepasitaikys, tačiau parodo, kad organizacija įgyvendina pagrįstas ir proporcingas antikorupcines procedūras ir priemones. Skaidri, sąžininga, atvira verslo veikla yra viena iš svarbiausių nepriekaištingos verslo reputacijos elementų. Todėl organizacijos savo veikloje taiko standarto ISO 37001 reikalavimus, taip pat atsižvelgia į kitas rekomendacijas (pvz.: Antikorupcijos vadovas verslui, Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas ir t.t.). Šis standartas atspindi gerą tarptautinę praktiką ir gali būti naudojamas visose jurisdikcijose. Tai taikoma mažos, vidutinės ir didelės organizacijos visuose sektoriuose, įskaitant valstybinį, privatų ir ne pelno sektorius.

ISO 37001 tikslas

Antikorupcinės vadybos sistemos pagal ISO 37001 įdiegimas organizacijoje įpareigoja organizacijos vadovybę kurti sąžiningos, skaidrios ir atviros savo organizacijoje vykdomos veiklos politikos. Šis standartas taikomas tik korupcijos apraiškai. Jame išdėstomi reikalavimai ir pateikiamos rekomendacijos kuriant ir prižiūrint vadybos sistemą, skirtą padėti organizacijai užkirsti kelią korupcijai, aptikti ir reaguoti į korupciją ir vykdyti savo veiklai taikomus įstatymus ir savanoriškus įsipareigojimus dėl korupcijos.

ISO 37001 vertė

Taikant antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus, organizacija greičiau atpažįsta korupcijos apraiškas bei gali lengviau išvengti su įsitraukimu į korupciją kylančių:
 • sąnaudų,
 • rizikos ir
 • žalos.
Antikorupcinės vadybos įdiegimo nauda organizacijoms:
 • padeda atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos riziką;
 • stiprina netoleranciją korupcijai, skatina nedaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų;
 • motyvuoja kurti korupcijai atsparią aplinką;
 • laipsniškai siekia nulinės tolerancijos;
 • nustato korupcijos pasireiškimo tikimybes ir rengia planus jų mažinimui.

Sertifikuodama antikorupcinę vadybos sistemą organizacija viešai deklaruoja, kad laikosi sąžiningo, švaraus ir atviro verslo politikos, taikydama gerąją tarptautinę praktiką.

Ar įmanoma integruoti LST ISO 37001 su kitais standartais?

LST ISO 37001 standartas gali būti integruojamas į vieną efektyviai valdomą sistemą kartu su šiais standartais:

 1. ISO 9001 - kokybės valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 37001 gali padėti organizacijoms užtikrinti, kad jų kokybės valdymo procesai taip pat atitiktų antikorupcijos principus, užtikrinant sąžiningumą ir skaidrumą visose veiklos srityse.

 2. ISO 14001 - aplinkosaugos valdymo sistemų standartas. Šio standarto integracija su ISO 37001 leidžia organizacijoms įdiegti antikorupcijos priemones, kurios taip pat atitinka aplinkosaugos valdymo tikslus, skatinant etišką ir atsakingą verslo praktiką.

 3. ISO 45001 - darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemų standartas. Kartu su ISO 37001, šis standartas padeda organizacijoms kurti saugesnę darbo aplinką, kurioje skatinamas etiškas elgesys ir mažinama korupcijos rizika.

 4. ISO/IEC 27001 - informacijos saugumo valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 37001 yra svarbi siekiant apsaugoti organizacijos informaciją nuo neteisėto panaudojimo, kuris gali būti susijęs su korupcinėmis veikomis, taip pat užtikrinant duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

 5. ISO 50001 - energijos valdymo sistemų standartas. Integracija su ISO 37001 gali padėti organizacijoms įgyvendinti antikorupcijos principus savo energijos valdymo strategijose, užtikrinant etišką ir skaidrų energijos naudojimą ir tiekimą.

Plačiau apie integruotą kokybės vadybos sistemą galite rasti skiltyje: "Integruota kokybės vadybos sistema".

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas