ISO 37001 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto LST ISO 37001 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (tapatus ISO 37001:2016).
ISO ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2016, identical).

Trumpai apie ISO 37001

Korupcija šiuo metu pasaulyje yra plačiai paplitęs reiškinys. Tai kelia rimtų rūpesčių, kenkia geram valdymui, trukdo plėtrai ir iškraipo konkurenciją. Tai griauna teisingumą bei kenkia žmogaus teisėms. Remiantis standarto ISO 37001 reikalavimais, organizacija įgyvendina pagrįstas ir proporcingas korupcijos prevencijos bei nustatymo priemones ir imasi atsakomųjų priemonių korupcijai mažinti, atsižvelgiant į organizacijos rūšį ir dydį bei korupcijos rizikos pobūdį ir mastą. Standarto įdiegimas negarantuoja, kad korupcijos atvejų nepasitaikys, tačiau parodo, kad organizacija įgyvendina pagrįstas ir proporcingas antikorupcines procedūras ir priemones. Skaidri, sąžininga, atvira verslo veikla yra viena iš svarbiausių nepriekaištingos verslo reputacijos elementų. Todėl organizacijos savo veikloje taiko standarto ISO 37001 reikalavimus, taip pat atsižvelgia į kitas rekomendacijas (pvz.: Antikorupcijos vadovas verslui, Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas ir t.t.). Šis standartas atspindi gerą tarptautinę praktiką ir gali būti naudojamas visose jurisdikcijose. Tai taikoma mažos, vidutinės ir didelės organizacijos visuose sektoriuose, įskaitant valstybinį, privatų ir ne pelno sektorius.

ISO 37001 tikslas

Antikorupcinės vadybos sistemos pagal ISO 37001 įdiegimas organizacijoje įpareigoja organizacijos vadovybę kurti sąžiningos, skaidrios ir atviros savo organizacijoje vykdomos veiklos politikos. Šis standartas taikomas tik korupcijos apraiškai. Jame išdėstomi reikalavimai ir pateikiamos rekomendacijos kuriant ir prižiūrint vadybos sistemą, skirtą padėti organizacijai užkirsti kelią korupcijai, aptikti ir reaguoti į korupciją ir vykdyti savo veiklai taikomus įstatymus ir savanoriškus įsipareigojimus dėl korupcijos.

ISO 37001 vertė

Taikant antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus, organizacija greičiau atpažįsta korupcijos apraiškas bei gali lengviau išvengti su įsitraukimu į korupciją kylančių:
 • sąnaudų,
 • rizikos ir
 • žalos.
Antikorupcinės vadybos įdiegimo nauda organizacijoms:
 • padeda atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos riziką;
 • stiprina netoleranciją korupcijai, skatina nedaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų;
 • motyvuoja kurti korupcijai atsparią aplinką;
 • laipsniškai siekia nulinės tolerancijos;
 • nustato korupcijos pasireiškimo tikimybes ir rengia planus jų mažinimui.
Sertifikuodama antikorupcinę vadybos sistemą organizacija viešai deklaruoja, kad laikosi sąžiningo, švaraus ir atviro verslo politikos, taikydama gerąją tarptautinę praktiką.

ISO 37001 ir integruota vadybos sistema

Šis standartas gali būti naudojamas kartu su kitais valdymo sistemos standartais (pvz.: ISO 9001, ISO 14001ISO/IEC 27001 ir ISO 196001 ir t.t.).
Daugiau apie LST ISO 37001:2017 standartą galite sužinoti čia: www.iso.org (anglų kalba).
Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).

Kaip sužinoti, ar sertifikatas galioja?

SERTIKA informaciją apie klientų sertifikatų galiojimą kaupia Sertifikatų registre.
Jei norite sužinoti sertifikato galiojimo statusą, rašykite elektroniniu adresu sertika@sertika.ltInformacija dėl sertifikatų galiojimo statuso teikiama raštu.

Kaip SERTIKA vykdo vadybos sistemų sertifikavimo veiklą?

Plačiau apie  UAB "Sertika" vadybos sistemos sertifikavimo procesą pateikiama dokumente „Vadybos sistemų sertifikavimo (atitikties vertinimo) nuostatai“ (čia) ir skiltyje „Aktualūs klausimai“ (čia).

Turite klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Pažintį galime pradėti Jums patogiu būdu:

Kad galėtume pateikti pasiūlymą  dėl sertifikavimo, reikalinga pradinė informacija paraiškai susipildyti:

 1. Kokio standarto sertifikavimo pageidaujate?
 2. Ar esate įsidiegę pageidaujamo standarto sistemą ? Jei ne -  kada planuojate tai padaryti ? 
 3. Kokias paslaugas ar produktų gamybą norite sertifikuoti?
 4. Kiek žmonių dirba jūsų įmonėje?
 5. Ar turite padalinių ir kur jie yra?
 6. Kurioje Lietuvos vietoje yra jūsų ofisas?
 7. Per kiek laiko ir kada pageidaujate SERTIKA auditavimo ir atitikties vertinimo rezultatų ?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas