Mokymai tema: produkto CE ženklinimas, sertifikavimas, įteisinimas ES rinkoje

Produkto įteisinimo ES rinkoje mokymai

UAB "Sertika" periodiškai vykdo mokymus pagal Jums iškilusius poreikius.

UAB "Sertika"  esami klientai ir organizacijos, norinčios verslo procesus ir gaminamus produktus vystyti pagal standartų reikalavimus, kviečiami atnaujinti savo teorines ir praktines žinias, pasisemti gerosios praktikos.

Galimos mokymų temos:

 • Bendras įvadas apie Europos ekonominės zoną, Europos Bendrijos direktyvas ir CE ženklą;
 • Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (EMC 2014/30 / ES);
 • Žemų įtampų direktyva (LVD 2014/35 / ES);
 • Radijo ryšio įrangos direktyva (RED 2014/53 / ES);
 • Mašinų direktyva (MD 2006/42 / EB);
 • Medicinos priemonių reglamentas ir jo reikalavimai (2017/745) (MDR).

Direktyvos mokymų metu anlizuojami klausimai:

 • Produktui keliami ES saugos teisiniai reikalavimai;
 • Produkto įteisinimo procedūra;
 • Reikalavimai produkto techninei bylai;
 • Tinkamų bandymų metodų atranka produktui;
 • Trūkumų produkto įteisinimui nustatymas.

Mokymų metu sužinosite, kaip:

 • Nustatyti taikomus įstatymus ir reikalavimus;
 • Pasirinkti tinkamą atitikties kelią;
 • Įvertinti atitiktį;
 • Sudaryti ir paruošti techninę bylą;
 • Deklaruoti atitiktį ir CE ženklą.

Turite klausimų dėl mokymų?

Pažintį pradedame Jums patogiu būdu: 

Specialistas
Jūsų klausimų laukia
Mokymų padalinio specialistas