LST EN ISO 14001 auditas, sertifikavimas, priežiūra

Kaip sertifikuoti ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemą

Kur rasti oficialų standarto ISO 14001 pavadinimą ir galiojančią standarto redakciją?

Aktualią standarto redakciją, standarto keitinius ar korekcijas visada rasite Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje.
LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2015).
EN ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015).

LST EN ISO 14001 standarto apžvalga

ISO 14001 yra tarptautiniu mastu pripažintas standartas aplinkos vadybos sistemos (dar žinomas kaip AVS) įgyvendinimui. ISO 14001 iš esmės yra sukurtas ISO 9001 standarto pagrindu, tačiau jis skiria dėmesį ir poveikiams aplinkai. AVS padeda įmonėms parodyti atsakingą požiūrį į globalines ir vietines aplinkos apsaugos problemas, leidžia formalizuoti įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje ir parodyti jų įgyvendinimą, taikant  politiką, tikslus ir aplinkos apsaugos programas.

Sertika paslaugų pristatymas

Sertifikavimo procedūros atliekamos vadovaujantis pagrindiniu modeliu:

Sertifikavimo audito veiksmai

Sertifikavimo nauda įmonei

LST EN ISO 14001 sertifikavimas suteikia įmonei daugybę privalumų, įskaitant:

 • Neigiamo aplinkos poveikio mažinimas;
 • Didinamas aplinkos apsaugos veiksmingumas valdant savo veiklos procesus;
 • Perduodamas aplinkosauginis sąmoningumas suinteresuotoms šalims;
 • Efektyvesnis gamtos resursų naudojimas;
 • Konkurencinis pranašumas siūlant ar tiekiant produktus į Europos Sąjungos ar kitas šalis bei dalyvaujant viešuosiuose konkursuose.

Sertifikavimo nauda klientui

Mūsų sertifikavimo paslaugos garantuoja, kad įmonės, su kuriomis bendradarbiaujate, laikosi aukščiausių kokybės standartų. Tai reiškia:

 • Didinamas pasitikėjimas gamintoju ar paslaugų teikėju;
 • Gerėja organizacijos reputacija ir įvaizdis;
 • Užtikrinamas teisinių reikalavimų laikymasis;
 • Tvarūs produktai ir kokybiškos paslaugos;

Ar įmanoma integruoti LST EN ISO 14001 su kitais standartais?

LST EN ISO 14001 standartas gali būti integruojamas į vieną efektyviai valdomą sistemą kartu su šiais standartais:

 1. ISO 9001 - kokybės valdymo sistemos standartas. Integravimas su ISO 14001 padeda organizacijoms efektyviai valdyti tiek kokybės, tiek aplinkosaugos aspektus.
 2. ISO 45001 - darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos standartas. Kartu su ISO 14001 jis sudaro išsamų valdymo sistemų rinkinį, orientuotą į darbuotojų gerovę ir aplinkosaugą.
 3. ISO 50001 - energijos valdymo sistemos standartas. Integracija su ISO 14001 skatina organizacijas tausoti išteklius ir mažinti aplinkos taršą per efektyvesnį energijos naudojimą.
 4. ISO/IEC 27001 – informacijos saugumo valdymo sistemos standartas. Jo integravimas su ISO 14001 padeda organizacijoms užtikrinti, kad jų informacijos saugumo valdymas atitiktų aplinkosaugos valdymo reikalavimus, ypač susijusius su duomenų apsauga ir tvarkymu aplinkosaugos stebėjimo ir matavimo procesuose.
 5. ISO 22000 – maisto saugos valdymo sistemos standartas. Integravimas su ISO 14001 yra ypač aktualus maisto pramonės įmonėms, siekiant užtikrinti, kad jų maisto saugos valdymo praktikos būtų suderintos su aplinkosaugos valdymo principais, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo ir vandens bei energijos naudojimo efektyvumo srityse.

Plačiau apie integruotą kokybės vadybos sistemą galite rasti skiltyje: "Integruota kokybės vadybos sistema".

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Čia pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų LST EN ISO 14001 sertifikavimo procesą, jo trukmę, sąnaudas ir kitą svarbią informaciją.

Nuoroda į DUK

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia
Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas