Aktuali bandymų laboratorijos akreditacija - Sertika

Bandymų laboratorijos akreditacija

Kas suteikia SERTIKA saugos bandymų laboratorijai akreditaciją?

SERTIKA bandymų laboratorija atlieka saugos bandymus gaminiams, kurie turi būti pažymėti CE ženklu ir kuriais numatyta prekiauti ES, net jei pats gaminys yra gaminamas už ES ribų.

kurie skirti tarptautinės prekybos rinkai, o ypač Europos Sąjungos šalims.

UAB "Sertika" bandymų laboratorijos padalinys dirba, vadovaudamasis aktualia LST EN ISO/IEC 17025 standarto redakcija, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro ir ILAC reikalavimais.

Laboratorija yra akredituota nuo 1997 m.

Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo UAB "Sertika" bandymų laboratorijos padalinį ir atlieka periodinę veiklos priežiūrą.

Biuro narystė:

Šaltinis: Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB).

Sertika saugos bandymų protokolo reikšmė Jums ir jūsų suinteresuotoms šalims

Laboratorijos bandymai, bandymų protokolai ir sertifikatai ne visada yra privalomi, tačiau  atitikties vertinimo įstaigos  SERTIKA išduoti akredituoti bandymų protokolai yra svarus nepriklausomos trečiosios šalies išduotas patvirtinimas, kad Jūsų sistemos, produktai ir paslaugos atitinka nurodomus standartus.

Saugos bandymus atliekame tik pagal galiojančius tarptautinius standartus.

SERTIKA išduodami akredituoti bandymų protokolai yra pripažįstami visose Europos Sąjungos šalyse ir kitose tarptautinėse (pvz.: Turkija reikalauja, kad gaminiai importuojami į Turkijos rinką, būtų ženklinami CE ženklu) rinkose, kurios pripažįsta Europos Sąjungos produktų saugos reikalavimus (CE Ženklinimą, CE deklaravimą).

Plačiau žiūrėti oficialią, aktualią ir detaliai išvardintą UAB SERTIKA bandymų laboratorijos akreditacijos sritį Nacionalinio akreditacijos biuro puslapyje, skyriuje Akredituotų įstaigų sąrašas

Glaustai apie SERTIKA bandymų laboratorijos saugos bandymų sritį:


Eil. nr.

Produktas, gaminys, prietaisas, priemonė, įrenginys ar jų grupė, kuriems atliekami saugos bandymai, testavimai.

Tarptautinis, europinis ar nacionalinis standartas, pagal kurį UAB "Sertika" atlieka bandymus ir testavimą:

1.

Elektrinė medicinos įranga

LST EN 60601-1:2007
LST EN 60601-1:2007/AC:2010
LST EN 60601-1:2007/A1:2013
LST EN 60601-1:2007/A1:2013/AC:2015
LST EN 60601-1:2007/A2:2021

2.

Elektrinių medicinos sistemų ir elektrinės medicinos įrangos pavojaus signalizavimo sistemos

LST EN 60601-1-8:2007
LST EN 60601-1-8:2007/AC:2010
LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013
LST EN 60601-1-8:2007/A1:2013/AC:2014

3.

Infuzijos siurbliai ir valdikliai

LST EN 60601-2-24:2015
4.

Medicininės lovos

LST EN 60601-2-52:2010
LST EN 60601-2-52:2010/A1:2015
LST EN 60601-2-52:2010/AC:2011

5.

Medicininiai maitinimo blokai

LST EN ISO 11197:2020

6. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės

LST EN 21856:2022

7.

Gaubtų sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas)

LST EN 60529:1999
LST EN 60529:1999/A1+AC:2002
LST EN 60529:1999/A2:2014
LST EN 60529:1999/AC:2017
LST EN 60529:1999/A2:2014/AC:2019

8.

Garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įranga

LST EN 62368-1:2020
LST EN 62368-1:2020/A11:2017

9.

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai

LST EN 60335-1:2012
LST EN 60335-1:2012/A11:2014
LST EN 60335-1:2012/AC:2014
LST EN 60335-1:2012/A13:2017
LST EN 60335-1:2012/A1:2019
LST EN 60335-1:2012/A2:2019
LST EN 60335-1:2012/A14:2019

10.

Matavimų, valdymo ir laboratorijų įranga

LST EN 61010-1:2011
LST EN 61010-1:2010/A1:2019

11.

Šviestuvai

LST EN 60598-1:2015
LST EN 60598-1:2015/A1:2018
LST EN 60598-1:2015/AC:2016


 
Specialistas
Susisiekite su laboratorijos padalinio vadovu ir aptarkite jums kilusius klausimus dėl produkto bandymų