Vadybos sistemos sertifikavimas

Kas yra vadybos sistemų sertifikavimas/
Atitikties vertinimas

Kas yra vadybos sistemos sertifikavimas?

Sertifikavimas (atitikties vertinimas) – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga pripažįsta, kad produktas, procesas, paslauga, fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Plačiau, kas yra sertifikavimas žiūrėkite:

Kokia yra vadybos sistemos paskirtis?

Organizacijos pamatas yra finansų, žmonių ir tvarkų organizavimas ir vadlymas. Todėl, organizacija, pasirinkusi, pvz., dirbti pagal  ISO 9001 kokybės vadybos sistemos reikalavimus ilgainiui įgyja daug pranašumų. Ji efektyviai susitvarko ir formalizuoja visus įmonei reikalingus procesus, sužiūri, kad visi reikalingi procesai suktųsi nuo A iki Z. Taip pat ISO 9001  ar kitas kokybės vadybos sistemos šeimos standartas reikalauja apsibrėžti įmonės gaminio, produkto ar paslaugos kokybės parametrus ir juos palaikyti visų valdomų procesų pagalba.
Organizacijos vadybos sistemos pagrindą sudaro rašytinės ir kontroliuojamos tvarkos (procedūros, darbo instrukcijos), kurios:
  • apibrėžia ir aiškina pagrindinius ir palaikomuosius, administracijos-vadybinius procesus įmonėje, pvz., paslaugos teikimo ar produkto gamybos, kurie:
i) atitinka teisės aktų, pasirinkto standarto, pagal kurį siekiama sertifikuoti vadybos sistemą, reikalavimus,
ii) organizacijos interesus,
iii) klientų poreikius,
  • formuoja būdus, kaip įvertinti rizikas ir jas suvaldyti.
  • užtikrina procesų rezultatyvumo ir efektyvumo valdymą, kas lemia organizacijos sėkmę.

Vadybos sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas, nepriklausomai nuo pasirenkamo standarto, yra vadovybės strateginis sprendimas.
Sistemos įdiegimas, vystymas, sertifikavimas galimas bet kokios veiklos ar dydžio organizacijoje.
UAB "Sertika" atlieka įmonės vadybos sistemos(-ų) sertifikavimą. 

Ką svarbu žinoti produktų gamintojams?

Gamintojai turi atkreipti dėmesį, kad  gaminio/ produkto kokybės valdymas neapsiriboja vien tik vadybos sistemos įdiegimu, auditavimu ir sertifikavimu gamybos procese.

ISO 9001 rūpinasi stabilia ir nuosekliai veikiančia gamybos linija, kuri palaiko ir užtikrina pasirinkto produkto prototipo serijinę gamybą.

Iki šito etapo gamintojas turi suprojektuoti ir  sukurti gaminio prototipą pagal atitinkamus  ES saugos reikalavimus. Tada gaminį reikia testuoti, bandyti laboratorijose, paruošti techninę dokumentaciją, paruošti CE deklaraciją ir CE ženklinimą ant gaminio bei sertifikuoti, kai reikalinga.

Plačiau apie gaminio įteisinimą žiūrėkite: CE ženklinimas, sertifikavimas, notifikavimas

Plačiau apie produkto testavimą, bandymus žiūrėkite : Kokius bandymus galiu užsakyti Sertikoje

SERTIKA padeda įmonėms vadybos sistemų sertifikavimo procese

SERTIKA audituoja ir sertifikuoja įmonių vadybos sistemas

UAB "Sertika" vadybos sistemų sertifikavimo padalinys nuo 2008 m. atlieka įmonių vadybos sistemų atitikties vertinimą: vadybos sistemos auditavimą, sprendimų dėl vadybos sistemų sertifikatų išdavimo priėmimą, sertifikavimą. Sutrumpintai tai vadinama sertifikavimu.

SERITKA yra akredituota vadybos sistemų sertifikavimo srityje

UAB "Sertika" vadybos sistemų padalinys veiklą vykdo vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17021-1 ir LST EN ISO/IEC 27006 standartų aktualių redakcijų reikalavimais, kitais susijusiais lydinčiaisiais norminiais dokumentais ir Lietuvos Respublikos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB), Europos akreditacijos organizacijos (EA) bei Tarptautinio akreditacijos forumo (IAF) reikalavimais. SERTIKA vadybos sistemų atitikties vertinio veiklą (auditavimą ir sertifikavimą) nuolat prižiūri ir audituoja Nacionalinis akreditacijos biuras
SERTIKA ir KLIENTO atsakomybės ir pareigos apibrėžiamos Vadybos sistemų sertifikavimo nuostatuose, kurie yra neatsiejama paslaugų teikimo dalis abiem šalims, pateikiama šio puslapio dešiniame kampe.

Kaip valdomi skundai ir apeliacijos SERTIKOJE

Apeliacija

Apeliacija - atitikties įvertinimo objekto teikėjo kreipimasis į SERTIKĄ dėl persvarstymo sprendimo, kurį dėl šio objekto priėmė SERTIKA. Apeliaciją teikiančiam asmeniui pageidaujant, jam sudaroma galimybė dalyvauti apeliacijos nagrinėjimo procese.

Skundas

Skirtingai nei apeliacija, asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl SERTIKOS pateikimas, tikintis atsakymo.

Kur teikti apeliaciją ar skundą?

Klientas ar jo Klientas gali pateikti skundą arba apeliaciją SERTIKAI dėl netinkamų veiksmų, susijusių su SERTIKOS veikla ar SERTIKOS Kliento veikla el. adresu: sertika@sertika.lt arba SERTIKOS korespondentiniu adresu: Mituvos g. 2 – 255, 50131 Kaunas. Laišką adresuojant direktoriui.
SERTIKA per 20 darbo dienų nuo skundo / apeliacijos pateikimo jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja skundo / apeliacijos pareiškėją.
Jei SERTIKOS priimtas sprendimas skundo / pareiškėjo netenkina, jis gali pakartotinai teikti skundą / apeliaciją.
SERTIKA supranta, kad yra atsakinga už visus sprendimus visais apeliacijų ir skundų nagrinėjimo proceso lygiais ir neperduoda apeliacijų ir skundų nagrinėjimo trečiosioms šalims. SERTIKA užtikrina, kad apeliacijų ir skundų nagrinėjimo procese dalyvaujantys asmenys skirtųsi nuo tų, kurie atliko auditą ir priėmė sprendimus dėl sertifikavimo. SERTIKA užtikrina, kad apeliacijos ir skundų pateikimas, tyrimas ir sprendimas dėl apeliacijų apeliantui nebus diskriminaciniai.

Kaip sužinoti, ar sertifikatas galioja?

SERTIKA informaciją apie klientų sertifikatų galiojimą kaupia Sertifikatų registre.
Jei norite sužinoti sertifikato galiojimo statusą, rašykite elektroniniu adresu sertika@sertika.lt.
Informacija dėl sertifikatų galiojimo statuso teikiama raštu.

Anuliuoti ir sustabdyti sertifikatai skelbiami čia: Sertika anuliuoti ir/ar sustabdyti sertifikatai.

Pakeisti sertifikatai skelbiami čia: Pakeisti sertifikatai

Nuo ko pradėti sertifikavimo procesą?

Kad galėtume pateikti pasiūlymą, užpildykite paraišką pagal pasirinktą standartą ir atsiųskite elektroniniu paštu: vs@sertika.lt

Nuoroda į paraiškos atsisiuntimą

Turite papildomų klausimų dėl vadybos sistemos sertifikavimo?

Specialistas
Jūsų klausimo laukia Vadybos sistemų sertifikavimo padalinio vadovas